KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Spolupráca Slovenského zväzu karate a mySASY

Spolupráca Slovenského zväzu karate a mySASY

 

 

Slovak Karate Union už viac ako pol roka spolupracuje s mySASY. Výsledky meraní konzultuje reprezentačný tréner Peter Macko so zástupkyňou mySASY pre Slovensko Barborou Žiakovou. Prečítajte si rozhovor, v ktorom popisuje doterajšie skúsenosti a poznatky práce s mySASY.

 

Rozhovor s reprezentačním trenérem Petrom Mackom

 

mySASY