KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ


Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

ŠKOLENIE ROZHODCOV - 24.- 26.02.2023

ŠKOLENIE ROZHODCOV

všetkých kvalifikačných stupňov

 

Termín: 24.2. - 26.2.2023

 

Miesto:  Stredná športová škola, tr. SNP 54, 974 01 Banská Bystrica

 

Lektori:

Ing. Imrich Bácskai  - vedúci lektor (0948 / 41 74 74, imibacskai@gmail.com)

Ing. Peter Bozogáň, Ing. Ondrej Cítenyi, Mgr. Peter Kožák, Marek Radúch, Mgr. Ľubomír Striežovský - prizvaný lektor za ŠTK

 

Poplatok:      

1. kvalifikačný stupeň ... 50,00 €

2. kvalifikačný stupeň ... 70,00 €

3. kvalifikačný stupeň ... 90,00 €

Seminaristi ... 15,00 €

(v cene  je zahrnuté: piatok večera + sobota obed aj večera + občerstvenie, seminaristi len obed v sobotu a občerstvenie)

 

Bulletin