KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

OCEŇOVANIE talentovanej mládeže

OCEŇOVANIE talentovanej mládeže Bratislavy

 

Primátor Bratislavy Matúš Vallo dňa 28.06.2021 ocenil po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu mladé talenty za roky 2019 a 2020.

 

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

 

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok znemožnila poďakovať deťom a mládeži za vzornú reprezentáciu Bratislavy, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj za rok 2020. Spolu s ocenením reprezentantov poďakoval primátor Bratislavy Matúš Vallo aj ich pedagógom či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

 

Medzi ocenenými nechýbali ani reprezentanti Slovenského Zväzu Karate - 


Adi Gyurík / tréner Ing. Ján Longa

Roman Hrčka, Matej Rebro, Richard Šlehofer / trénerka Mgr. Kristína Macková PhD. 

 

Srdečne GRATULUJEME!

 

Adi Gyurík

 

Adi Gyurík

 

 

 

 

Kata team v zložení Roman Hrčka, Matej Rebro, Richard Šlehofer a ich trénerka Mgr. Kristína Macková PhD.

 

Kata team v zložení Roman Hrčka, Matej Rebro, Richard Šlehofer

 

Kata team v zložení Roman Hrčka, Matej Rebro, Richard Šlehofer

 

 

OCEŇOVANIE talentovanej mládeže Spišská Nová Ves

 

Dňa 17.06.2021 v priestoroch radnice Mesta Spišská Nová Ves sa za prísnych hygienických opatrení uskutočnilo odovzdávanie ocenení najúspešnejších športovcov mesta Spišská Ves za rok 2020. Ako každoročne ani teraz nechýbali medzi ocenenými karatisti z Karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves.

 

V kategórii jednotlivci - mládež do 19 rokov spomedzi 5 oceňovaných boli z Karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves ocenení:

 

Sára Krivdová 3. miesto / tréner PaedDr. Jaroslav Javorský

Dominik Kešeľak 4. miesto / tréner PaedDr. Jaroslav Javorský

 

V kategórii talent roka ocenenie získal:

 

Maroš Janovčík 1.miesto / tréner PaedDr. Jaroslav Javorský

 

V kategórii tréner roka ocenenie získal tréner Karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves PaedDr. Jaroslav Javorský.

 

Srdečne GRATULUJEME!

 

PaedDr. Jaroslav Javorský, Dominik Kešeľak, Maroš Janovčík

 

PaedDr. Jaroslav Javorský, Dominik Kešeľak, Maroš Janovčík

 

Dominik Kešeľak, Maroš Janovčík, Sára Krivdová, PaedDr. Jaroslav Javorský

 

Sára Krivdová, Maroš Janovčík 

 

OCEŇOVANIE talentovanej mládeže Nové Zámky

 

Dňa 24.06.2021 sa v Nových Zámkoch konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov a klubov mesta Nové Zámky za rok 2020. Medzi ocenenými nechýbali ani reprezentanti Karate klubu Nové Zámky.

 

V kategórii jednotlivci boli ocenení:

 

Damian Miklovics / tréner Peter Baďura

Julian Enrik Smoliga / tréner Peter Baďura

 

Srdečne GRATULUJEME!

 

Damian Miklovics a Julian Enrik Smoliga, členovia Karate klub Nové Zámky, spolu so svojim trénerom Petrom Baďurom