KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Naši medailisti zaradení v NŠC

 

Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Budapešť/Maďarsko 2020

 

zdroj: NŠC - Národné športové centrum