KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 Youth League A Coruňa/ESP 2024

Karate1 Youth League - A Coruña 2024
2024.05.16 - 2024.05.19

 

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Benátky/Taliansko 2024.

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024

 

Spôsob účasti:

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby


Registrácia v 2.fáze začína :

od 2024-03-02 12:00 do 2024-05-01 12:00 (GMT +0)

 

Otvorená registrácia, pokiaľ sa kategórie nenaplnia do počtu 96 prihlásení v kata aj v kumite.

 

Odkaz na Info na WKF sportdata.org:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=858#a_eventhead

 

V prípade turnajov Karate1 Youth League, ktoré sú zaradené v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Taliansko 2024, bude pri dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk) ktorémukoľvek reprezentantovi, ktorý je zaradený v širšej reprezentácii na r. 2024, refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

Reprezentantom, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk).

 

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať primerané náklady na základe zaslanej písomnej žiadosti reprezentanta (na macko@karate.sk) pred turnajom, kde mu SZK stanoví výšku refundovanej časti nákladov na základe vyhodnotenia výsledkov reprezentanta v sezóne 2023.