KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3.kolo AKKB - Malacky

Asociácia karate klubov Bratislava AKKB

 

3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2023

Majstrovstvá Bratislavy detí a žiakov (od 5. - do 11. rokov)

 

 

Výsledky turnaja

 

 

(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Dátum: 15. apríl 2023 (sobota)

Miesto konania: ŠPORTOVÁ HALA MALINA, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

 

Začiatok súťaže: 09:00 hod.

 

 

Timetable / Časový rozpis

 

 

Organizátor: Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava / Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

 

Štartovné:

10,- € za pretekára pre štart v jednej kategórii

12,- € za pretekára pre štart v dvoch a troch kategóriách

14,- € za pretekára pre štart vo viac ako troch kategóriách

 

Štartovné sa uhrádza IBA na účet AKKB za celý klub do 18.04.2023!
Súpiska pretekárov spolu s informáciami k platbe sa dá vytlačiť aj z konta klubu - www.szk-info.sk.

 

 

Registrácia: do 13.4.2023 (štvrtok) do 24:00 hod.

 

https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=609

 

Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk

 

Propozície