KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí a žiakov v agility, kata, kumite jednotlivcov - 1. kolo

Slovenský pohár

detí a žiakov v agility, kata, kumite jednotlivcov

1. kolo

 

---------------------------------------------------------------

 Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Dátum: 17. február 2024 - Sobota – od 09.00 hod.

 

Miesto konania: Mestská športová hala , Dolnočermánska 105, Nitra

 

Organizátor: Slovenský zväz karate Junácka 6 832 80 Bratislava

 

Štartovné: 15,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách

(napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)

18,- € za pretekára pre štart v troch kategóriách

 

 Propozície

 

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - SZK2023