KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Budapest Open 2021

Výsledky z podujatia

 

V dňoch 11.-12.9.2021 sa bude konať turnaj Budapest open 2021, ktorý je pre reprezentantov zaradený ako nominačný na Majstrovstvá sveta seniorov 2021 v Dubaji a zároveň na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2022 v Prahe.

 

Bulletin turnaja a COVID protocol

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Registrácia:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5583#a_eventhead