KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS

GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS 2023

 

Čačak / Srbsko

 22. apríl 2023

--------------------------------------------------------------------------------

Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

 

GRATULUJEME!!!

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bulletin turnaja

 

Slovenský zväz karate organizuje výjazd na turnaj v Srbsku pre kategórie KATA, KUMITE - junior, U21, senior.

 

Turnaj je zaradený v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2023 Budapešť/Maďarsko.

https://www.karate.sk/1858/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-seniorov-2023

 

 

Organizačné informácie budú priebežne doplnené (odchod autobusu, ubytovanie..., ktoré zabezpečuje SZK)

 

 

Príspevok reprezentanta na turnaj je 0 eur.

 

Organizačné informácie:

 

Odchod autobusu: 21.4.2023 (PIATOK)

 

v Nitre - 6:00  hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov

(parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

6:15 - odchod autobusu

 

v Bratislave - 7:15  hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov

(Dom Športu, Junácka 6 - na parkovisku zo strany Polusu)

7:30 - odchod autobusu

 

ZOZNAM reprezentantov - s nástupom do autobusu

V prípade zmeny treba zaslať info na office@karate.sk (do stredy 19.4.2023).

 

Predpokladaný návrat v nedeľu v ranných hodinách.

 

Pri odchode výpravy sa treba trénerom preukázať:

 

- platným cestovným pasom/občianskym preukazom

- podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (22.4.2023), ako aj cestovné poistenie na dni (21. - 23.4.2023)

- Splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

!!! POZOR !!!

 

Do Srbska JE POTREBNÉ mať SPLNOMOCNENIE od OBIDVOCH RODIČOV, overené NOTÁROM.

 

Srbsko

https://www.mzv.sk/web/sk/srbsko

 

Pokiaľ maloleté osoby cestujú do Srbska s jedným z rodičov, potrebné je pri vstupe do Srbska predložiť notárom overenú plnú moc druhého rodiča (overený podpis), prípadne ak cestujú s treťou osobou, notárom overenú plnú moc oboch rodičov alebo opatrovníka/pestúna. Plná moc môže byť napísaná v slovenskom jazyku.

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky (vrátane detí) musia mať pri vstupe do Srbska platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

 

 


Maďarsko

https://www.mzv.sk/web/sk/madarsko

 

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku (občiansky preukaz s fotografiou).

 

 

Reprezentanti: Sečkár Š., Malá L., Luptáková N.L., Polónyová B., Kováč S., Králik T., Fabian M.

- je potrebné splnomocniť trénera - P.Poliaka

údaje na trénera 

 

Reprezentanti: Kadlecajová V., Mrázová R., Gamová N., Jalowiczorová V., Erdélyiová N., Kalamárová A., Bohunický L., Antoš V.

- je potrebné splnomocniť trénera - V.Moser

údaje na trénera

 

Reprezentanti: - Kvasnicová N., Filip D., Kodaj S., Mečír L., Papp Z., Pirčák V., Bukovič N., Ivančík O.

- je potrebné splnomocniť trénera - D.Kvasnicu

údaje na trénera

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


!!! Účasť nominovaných reprezentantov treba potvrdiť na mail: office@karate.sk, najneskôr do 30.marca 2023 (ŠTVRTOK) !!!

 

Nominácia reprezentantov (juniori, U21, seniori)

 

Kata juniori: Muller J. (Kachi NR)
Kata juniorky: Kadlecajová V. (Ekonóm TN)

 

Kata juniori / seniori: Filip D. (Rapid BA)
Kata juniorky / seniorky:  Mrázová R. (Rapid BA)

 

Kata U21 / seniori: Kodaj S. (Rapid BA), Miklovics D. (KK Nové Zámky), Štelcl A. (Metropol KE)
Kata U21 / seniorky: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Čukanová M. (Rapid BA), Gamová N. (ŠŠK), Takáčová T. (ŠŠK BA)

 

Kata seniori: Szolár P. (Budokan ZV)
Kata seniorky: Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)

 

Kumite juniorky - 48 kg: Jalowiczorová V. (Junior Prešov), Pálešová V. (Kumade TO)
Kumite juniorky - 53 kg: Malá L. (CMK BB)
Kumite juniorky - 59 kg: Luptáková N.L. (CMK BB)
Kumite juniorky + 66 kg: Erdélyiová N. (ŠŠK BA), Kalamárová A. (MŠK Žiar n/Hronom)


Kumite juniori - 55 kg: Mečír L. (Farmex NR)
Kumite juniori - 68 kg: Bukovič N. (KKK KE)  Ivančík O. (Slovšport TT), Kováč S. (CMK BB)
Kumite juniori - 76 kg: Fabian M. (Union KE), Papp Z. (UPJŠ KE), Pirčák V. (KKK KE)
Kumite juniori +76 kg: Antoš V. (Iglow SNV), Bohunický L. (Rapid BA), Králik T. (CMK BB), Turaz L.R. (Farmex NR)


Kumite U21 / seniorky - 50 kg: Mrázová L (Ekonóm TN), Suchá B. (Seigokan), Šimčíková K. (Katsudo Sabinov)
Kumite U21 / seniorky - 55 kg: Kvasnicová N. (Tornado), Vargová N. (Imperium NR)
Kumite U21 / seniorky - 61 kg: Polónyová B. (CMK BB), Schwartzová Z. (Union KE)
Kumite U21 / seniorky - 68 kg: Mesárošová N. (Kachi NR), Szelley V. (KKK KE)
Kumite U21 / seniorky + 68 kg: Bakayová Z. (Imperium NR), Snopková V. (MŠK Žiar n/Hronom), Tatárová D. (CMK BB)


Kumite seniorky - 55 kg: Kuklová H. (ŠŠK BA)
Kumite seniorky - 68 kg:
Krivdová S. (Iglow SNV)


Kumite U21 / seniori - 60 kg: Dolnický A. (MŠK Žiar n/Hronom), Imrich D. (Iglow SNV)
Kumite U21 / seniori - 67 kg: Čiaky M. (CMK BB), Sečkár Š. (CMK BB)
Kumite U21 / seniori - 75 kg: Chudík A. (CMK BB), Janovčík M. (Iglow SNV), Podsklan D. (Farmex NR)
Kumite U21 / seniori - 84 kg: Bohunický D. (Rapid BA), Kešeľak D. (Iglow SNV), Knížat O. (Kachi NR), Poliak J. (CMK BB), Prievozník Š. (Seigokan)
Kumite U21 / seniori + 84 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)

 

Kumite seniori - 60 kg: Bugoš A. (UPJŠ KE)
Kumite seniori - 67 kg: Homola M. (Farmex NR), Tvrdoň A. (ŠŠK BA)
Kumite seniori - 75 kg: Štetina J. (Rapid BA)
Kumite seniori - 84 kg: Smoliga J.E. (Rapid BA)
Kumite seniori + 84 kg: Kósa T. (Farmex NR)