KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SR 2022

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Propozície

 

Výsledky turnaja

 

 

Usporiadateľ: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Termín: 8.2.2022

 

Miesto: BLOK F - veľká telocvičňa Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

 

Prihlášky : Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády 2022 http://univerziada.uniba.sk/Registracia.html, v termíne do 21.1.2022.

 

Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj
požiadavku na ubytovanie a stravu. Pri jednodňových športoch je možné o ubytovanie požiadať len v odôvodnených prípadoch.

 

Podmienky účasti
Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po získaní diplomu) vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov.
ZU SR 2022 sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC), indexom alebo kópiou diplomu. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú školu. ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022 prerušené štúdium. V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ 2021/2022.

 

Súťažné kategórie:

KATA:

muži (jednotlivci)

ženy (jednotlivci)

 

KUMITE:

muži -60, -67, -75, -84, +84 kg (jednotlivci)
ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg (jednotlivkyne)

 

Systém súťaže:

KATA - bodový systém WKF (2 tretie miesta)

KUMITE - vylučovací systém WKF s repasážou (2 tretie miesta)

 

Rozpis súťaže:

Prezentácia, váženie od 9:00 do 9:45 hod
Otvorenie: 10:00 hod
Súťaže KATA (eliminácie a finále) od 10:00 hod
Súťaže KUMITE (eliminácie a finále) od 11:00 hod
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: o 14:00 hod

 

 

Upozornenie!: Každý účastník sa na registrácii preukáže platnou lekárskou prehliadkou. Súťaž bude prebiehať v režime OP

 

Detailnejšie informácie:

http://univerziada.uniba.sk/docs/Propozicie-ZUSR2022-Karate.pdf