KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

INTERNATIONAL UNION CUP

INTERNATIONAL UNION CUP - LVOV, UKRAINE

20.5.2017

Turnaj bol nominančným na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21, Tenerife - Španielsko 2017

 

 

Výsledky našich reprezentantov:

Výsledky

 

 

 

 

Reprezentanti, ktorí potvrdili svoju nomináciu:

 

1.autobus na trase zo západu

V prípade uverejnenia zlej vekovej, alebo váhovej kategórie napíšte na mail: macko@karate.sk

 

Kata 12-13 dievčatá: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Mrázová L. (Ekonóm TN), Vlasáková A. (Ekonóm TN)
Kata 12-13 chlapci: Kunik D. (Kachi NR), Rebro M. (ŠŠK BA), Šlehofer R. (ŠŠK BA), Škulec V. (ŠŠK BA)
Kata kadetky: Droppová N. (ŠŠK BA), Hlavačková N., (Kachi NR), Niznerová K. (Rapid BA), Kubišová E. (Ekonóm TN), Čukanová M. (Rapid BA)
Kata kadeti: Pišta J. (Slovšport TT), Droppa N. (ŠŠK BA), Loch S. (ŠŠK Prievidza), Hrčka R. (ŠŠK BA)
Kata juniorky: Pištová S. (Slovšport TT), Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza)
Kata juniori: Duška E. (Kachi NR), Szolár P. (Budokan ZV), Zwach D. (Rapid BA), Šípek M. (KK Topoľčany)
Kata U21 muži: Smoliga J.E. (ŠŠK BA), Havlíček D. (Rapid BA),
Kata team dievčatá 10-14: Mrázová-Vlasáková-Kubišová
Kata team chlapci 10-14: Hrčka-Šlehofer-Rebro
Kata team dievčatá +14: Droppová-Pištová-Vaňušaniková, Jankurová-Jakubechová-Vaňová

 


Kumite dievčatá 12-13 -42 kg: Kvasnicová N. (Kachi NR), Bolečková V. (Kachi NR), Mrázová L. (Ekonóm TN), Pechotová A. (AC UNIZA Žilina), Vlasáková A. (Ekonóm TN)
Kumite dievčatá 12-13 -49 kg:
Kumite dievčatá 12-13 +49 kg: Bakayová Z. (Torashiro NR)
Kumite chlapci 12-13 -42 kg:
Kumite chlapci 12-13 -48 kg:

Kumite chlapci 12-13 -55 kg: Melicher M. (ŠŠK BA),
Kumite chlapci 12-13 +55 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)
Kumite kadetky - 47 kg: Schlettová D. (Rapid BA), Langová K. (Kumade TO), Podobová E. (Kumade TO), Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite kadetky - 54 kg: Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina)
Kumite kadetky + 54 kg: Kozárová E. (Farmex NR),
Kumite kadeti - 52 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA), Loch S. (ŠŠK Prievidza)
Kumite kadeti - 57 kg: Poliak J. (CMK BB), Štetina J. (Spartak Myjava)
Kumite kadeti - 63 kg: Šimun M. (ŠŠK BA), Pápay M. (Farmex NR), Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom),Gilla M. (MP Brezno)
Kumite kadeti - 70 kg: Bagita D. (Taiyó Kolárovo)
Kumite kadeti + 70 kg:
Szabó K. (Kachi NR)
Kumite juniorky - 48 kg: Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom),
Kumite juniorky - 53 kg: Bogárová D. (Dukla BB), Kabáčová N. (CMK BB), Krošláková M. (Kumade TO)
Kumite juniorky - 59 kg: Nehilová M. (CMK BB), Laliová V. (CMK BB), Hrnková S. (AC UNIZA Žilina), Langová M. (Kumade TO), Palinkášová L. (Farmex NR)
Kumite juniorky + 59 kg: Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite juniori - 55 kg: Duška E. (Kachi NR)
Kumite juniori - 61 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Tapajčík S. (CMK BB), Bagaev M. (ŠŠK BA), Pončka M. (AC UNIZA Žilina), Šutiak P. (Rapid BA),
Kumite juniori - 68 kg: Fančo T. (Rapid BA), Maroši D. (ŠŠK BA), Podsklan D. (Dukla BB)
Kumite juniori - 76 kg:
Kumite juniori + 76 kg: Kósa T. (Dukla BB),
Kumite U21 ženy - 50 kg: Spálová T. (ŠŠK BA),
Kumite U21 ženy - 55 kg:
Kumite U21 ženy - 61 kg:
Kuklová H. (Kachi NR), Vidová R. (Dukla BB),
Kumite U21 ženy - 68 kg: Tapajčíková T. (MP Brezno),
Kumite U21 ženy + 68 kg: 
Kumite U21 muži - 60 kg:
Kumite U21 muži - 67 kg:
Riedl D. (CMK BB),Výrostko M. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite U21 muži - 75 kg: Ďurček T. (Drap Partizánske), Džačovský Ľ. (CMK BB)
Kumite U21 muži - 84 kg:
Kumite U21 muži + 84 kg: Jóba A. (Taiyó Kolárovo)

 

Reprezentanti, ktorí potvrdili svoju nomináciu:

2.autobus na trase z východu

V prípade uverejnenia zlej vekovej, alebo váhovej kategórie napíšte na mail: macko@karate.sk

Kata kadetky: Jankúrova V. (Shihan PO)
Kata juniori: Bednarčík S. (Shihan PO)


Kumite dievčatá 12-13 -42 kg:
Černická Z. (Iglow SNV), Herditzka M. (UPJŠ KE),
Kumite dievčatá 12-13 -49 kg: Falatová B. (Katsudo Sabinov), Herditzka V. (UPJŠ KE)
Kumite dievčatá 12-13 +49 kg: Pigová E. (Katsudo Sabinov)
Kumite chlapci 12-13 -48 kg: Chudík A. (Shihan PO)
Kumite chlapci 12-13 -55 kg: Kešelák D. (Iglow SNV)
Kumite chlapci 12-13 +55 kg:
Cuker O. (Katsudo Sabinov)
Kumite kadetky - 47 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov),
Kumite kadetky - 54 kg: Zimnikovalová Z. (Iglow SNV),
Kumite kadetky + 54 kg: Krivdová S. (Iglow SNV), Bryndzová M. (Junior Prešov),
Kumite kadeti - 52 kg: Černický J. (Iglow SNV), Hauser I. (Shihan PO), Mácha M. (Katsudo Sabinov),
Kumite kadeti - 57 kg: Janovčík M. (Iglow SNV), Javorský Š. (Iglow SNV), Černický J. (Iglow SNV), Demský Ľ. (Iglow SNV), Jalowiczor M. (Shihan PO),
Kumite kadeti - 70 kg:
Jurák A. (ŠKM-KK St.Ľubovňa),
Kumite kadeti + 70 kg: Schwartz R. (Union KE)
Kumite juniorky + 59 kg: Adamová S. (Katsudo Sabinov), Pekarčíková M. (Shihan PO)
Kumite juniori - 68 kg: Tchur P. (KKK KE), Gažo M. (Iglow SNV)
Kumite U21 ženy - 61 kg: Juráková D. (ŠKM-KK St.Ľubovňa)
Kumite ženy - 68 kg:
Kumite U21 muži + 84 kg: Kostolník D. (Katsudo Sabinov)

 

 

 

 

 

Nominácia reprezentantov - kadeti, juniori, U21

  aktualizovaná - širšia reprezentácia kadetov, juniorov, U21

 

Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť do 8.5.2017 (PONDELOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:

 

MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI

 

!!! Dôležité !!! - pri potvrdení nominácie je potrebné uviesť aj miesto nástupu do autobusu:

 

1.autobus - miesto nástupu: BRATISLAVA - NITRA - ZVOLEN

2.autobus - miesto nástupu: KOŠICE


po tomto termíne môžu byť reprezentanti, ktorí nepotvrdia písomne svoju účasť nahradení ďalšími reprezentantami

 

Podmienkou účasťi na turnaji je mať platný CESTOVNÝ PAS !!!

 

Turnaja sa môžu zúčastniť predovšetkým reprezentanti, ktorí dovŕšia v čase konania Majstrovstiev sveta (25.-29.10.2017) vek, ktorý sa vyžaduje v kategóriach kadetov, juniorov, U21 a ktorí sa chcú uchádzať o nomináciu na Majstrovstvá sveta v Španielsku 2017.

 

 

 

Organizačné informácie:

 

- Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom. Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku.

!!! Splnomocnenie musí byť overené notárom !!!

Je potrebné vypísať údaje obidvoch rodičov + podpisy obidvoch rodičov


(do splnomocnenia je potrebné napísať údaje pretekára + údaje trénera na ktorého je splnomocnenie vystavené)

 

slovenská verzia

anglická verzia

 

 !!! Podmienkou účasti na turnaji je platný CESTOVNÝ PAS !!! (občiansky preukaz nestačí) !!!

!!! Platnosť cestovného pasu nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od skončenia cesty !!!

 

Reprezentanti v 1.autobuse zo ZÁPADU:

 

Reprezentanti v kategóriach 12-13 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera PETRA MACKA

Reprezentanti v kategóriach 14-15 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera JÁNA NOVOSADA

Reprezentanti v kategóriach 16-17 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera TOMÁŠA KLEMAN

 

Reprezentanti v 2.autobuse z VÝCHODU:

 

Reprezentanti  v kategóriach 12-13 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera PETRA BOZOGÁŇA

Reprezentanti v kategóriach 14-15 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera JOZEFA SEMANÍKA

Reprezentanti v kategóriach 16-17 chlapci, dievčatá = je potrebné splnomocniť trénera FRANTIŠKA KRETOVIČA

 

- Na turnaj si treba uzavrieť cestovnú poistku a športovú poistku na deň súťaže.

 

Odchod výpravy:

 

1. autobus na trase: BRATISLAVA - NITRA - ZVOLEN

 

Stretnutie výpravy v Bratislave 19.5.2017 (PIATOK): o 5:15 hod. (pri Dome Športu, Junácka ul.6)

Odchod autobusu: o 5:30 hod.

 

Stretnutie výpravy v Nitre 19.5.2017 (PIATOK): o 6:30 hod. (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu: o 7:00 hod.

 

Stretnutie výpravy vo Zvolene 19.5.2017 (PIATOK): o 8:15  hod. (železničná stanica)

Odchod autobusu: o 8:30 hod.

 

2. autobus na trase KOŠICE

 

Odchod výpravy z Košíc 19.5.2017 (PIATOK): zo sidliska KVP pri Bille 12:30 hod. a zo sidliska Ťahanovce OD KIK 12:45 hod.

 

Predpokladaný príchod výpravy z turnaja bude 21.5.2017 (nedeľa) v ranných hodinách.

 

- Výška účastníckeho príspevku je 20 eur