KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ a ŽIAKOV 2017

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

DETÍ a  ŽIAKOV 2017

 

JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV a  KARATE AGILITY

 

Fotografie zhotovil (c): Anton Urblík, Pavol Škorvánek

 

 

VÝSLEDKY  MSR :

 Poradie pretekárov  MSR DETÍ a ŽIAKOV 2017 JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV a KARATE AGILITY - 14.05.2017 Košice

 

 

 Štatistika účasti  MSR DETÍ a ŽIAKOV 2017 JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV a KARATE AGILITY - 14.05.2017 Košice

 

 Medailová štatistika MSR DETÍ a ŽIAKOV 2017 JEDNOTLIVCOV, DRUŽSTIEV a KARATE AGILITY - 14.05.2017 Košice

 

 

 

Sumárny bodový rebríček po 3.kole SP a víťazi SP:

Sumárny bodový rebríček po 3.kole SP a víťazi SP

 

!!! Dôležitá INFORMÁCIA - MSR družstvá !!!

 

1. VV SZK schválil štart v jednotlivých kategóriách viacerým družstvám z jedného klubu, pričom sa družstvá NEDELIA na začiatočníkov a pokročilých. A teda v jednej kategórii môže štartovať aj VIAC družstiev z jedného klubu.
2. V disciplíne kata družstiev je možné opakovať kata, avšak nie je prípustné cvičiť to isté kata v dvoch kolách po sebe. Vyberať kata môžu družstvá zo zoznamu pre začiatočníkov a aj pokročilých pre danú vekovú
kategóriu.
3. V disciplíne kata družstiev - Bunkai len vo finále.

 

 

!!! NOVÉ 11.5.2017 !!!

 

KOMPLETNÁ ŠTARTOVNÁ LISTINA NA MSR 2017.

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA NA MSR 2017

 


 

Dátum:                  14. mája 2017  (NEDEĽA), začiatok  9:00 hod.

Miesto konania:   Košice, Multi Hala (všešportový areál pri Hornbachu), Alejova 2

Usporiadateľ:       VUKABU  v spolupráci so SZK        

                                Július Valenta 

                                tel: 0905 753 524

                                 e-mail:  juliusvalenta@gmail.com

Organizátor:        SZK

Štartovné:             15,- €   jednotlivci (bez ohľadu na počet štartov)

                               17,- €   družstvá

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú uvedení v štartovej listine a ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk.

2.  REGISTRÁCIA  pretekárov PRE VŠETKY  kategórie bude prebiehať ONLINE  na  stránke  www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.

            V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:

Ľubomír Striežovský: 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický:  0903/910905

 

            Pri online registrácii sa prosím riaďte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

             

            Online registrácia bude možná do  13.05. 2017 do  24:00 hod.!

 

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK.

 

POZOR - nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na:

www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

 

            – pretekári musia byť zaregistrovaní  na  stránke  www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

 

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

3.  VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU  STOLÍKU ŠTK. Začiatočníci pri prezentácii na tatami musia nastupovať s opaskami svojho STV.

 

!!! Pretekári sa musia individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nanaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!

Tolerancia hmotnosti pre kategórie do 11 rokov sa upravuje na 1200 gramov.

Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s opaskom a chráničmi ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 1200 gramov.

 

4.  V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.

 

5. Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle pravidiel.

V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ!!!

 

Prístup na súťažnú plochu bude povolený len v športovej obuvi!

 

Program prezentácie:

08. – 8:50 hod.

KARATE AGILITY -Všetky kategórie

Súbežne aj KATA ZAČIATOČNÍCI

Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 8.50 hod.

08.30 - 9.30 hod. KATA chlapci, dievčatá, ml. žiaci,

                                         ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

Prezentácia družstiev kata súbežne s prezentáciou jednotlivcov

9.30 - 10.30 hod. KUMITE chlapci, dievčatá,

                                            ml. žiaci, ml. žiačky

10.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky

Prezentácia družstiev kumite súbežne s prezentáciou jednotlivcov

 

Program súťaže:

9.00 hod. - KARATE AGILITY

10.00 hod. - KATA začiatočníci všetky kategórie

11.15 hod. - KATA pokročilí všetky kategórie

12.15 hod. - KATA družstvá

 

Cca 13.00-14.00 hod. - Slávnostné otvorenie

 

Cca 13.15 hod. - KUMITE chlapci, dievčatá

14.15 hod.        - KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky

                         - KUMITE st. žiaci, st. žiačky

                         - KUMITE družstvá

 

Kata  ZAČIATOČNÍCI:                                                                                      

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

do 5rokov

Max. STV 7.kyu

Dievčatá

do 5rokov

Max. STV 7.kyu

Chlapci

6-7 rokov

Max. STV 7.kyu

Dievčatá

6-7 rokov

Max. STV 7.kyu

Mladší žiaci

8-9 rokov

Max. STV 7.kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Max. STV 7.kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

Max. STV 7.kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

Max. STV 7.kyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata  POKROČILÍ:

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

6-7 rokov

Bez obmedzenia STV

Dievčatá

6-7 rokov

Bez obmedzenia STV

Mladší žiaci

8-9 rokov

Bez obmedzenia STV

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Bez obmedzenia STV

Starší žiaci

10-11 rokov

Bez obmedzenia STV

Staršie žiačky

10-11 rokov

Bez obmedzenia STV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumite ZAČIATOČNÍCI:

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Chlapci

6-7 rokov

60

22, -26, -30, +30 kg

Bez obmedzenia STV

Dievčatá

6-7 rokov

60

 -20, -24, -28, +28 kg

Bez obmedzenia STV

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

Max. STV 7.kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

Max. STV 7.kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7.kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7.kyu


 

 

 

Kumite POKROČILÍ:

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

Bez obmedzenia STV

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

Bez obmedzenia STV

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Bez obmedzenia STV

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Bez obmedzenia STV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Začiatočníci môžu štartovať aj v kategórii pokročilých, ale platí pravidlo, že pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite, pričom môže štartovať napr.

v kategórii začiatočníkov a v kumite v kategórii pokročilých alebo naopak!!!

 

Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí - KARATE  AGILITY:

1. Súťaž AGILITY je otvorená, nebude pre ňu vypracovaná štartovná listina.

Upozorňujeme, že štartovné je 15 eur, bez ohľadu nato, či pretekár štartuje v jednej, dvoch, alebo v 3 kategóriách.

Zároveň upozorňujeme, že v karate Agility budú vyhodnotení iba prví 3. pretekári = 1x 1.miesto, 1x 2.miesto, 1x 3.miesto.

2. Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11  rokov.

3. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk.  resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/

 

Systém súťaže:

Súťažiaci  môžu štartovať v KATA a v KUMITE   iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).Štart jednotlivcov na základe štartovnej listiny!!!Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.

V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).

Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

Systém súťaže družstvá:       

Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF. 

Ostaršenie  povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba. Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.

Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.

Pre kata družstiev platí:

Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

Pre kumite družstiev platí:

Tréner (coach) musí pred začatím zápasu  odovzdať súpisku pretekárov,  v akom  poradí nastúpia.

Pre kumite sú povinné body protectory, chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.

Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

Družstvo pre kumite  musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.

Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.

Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

UPOZORNENIE:

Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK.

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK

(zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)

V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže +/- 30 min.

Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK!

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk

 

Propozície

Fotogaléria