KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Youth League Venice/Taliansko 2023

Karate1 Youth League Venice / Taliansko 2023

7. - 10. december 2023

 

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Tbilisi/Georgia 2024.

https://www.karate.sk/1913/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadet-junior-u21-2024

 

Spôsob účasti:

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby


Registrácia v 2.fáze začína :

od 22.septembra 2023 (PIATOK) o 12:00 (GMT +0) do 22. novembra 2023 12:00 hod. (GMT +0)

 

Otvorená registrácia, pokiaľ sa kategórie nenaplnia do počtu 96 prihlásení v kata aj v kumite.

 

Odkaz na Info na WKF sportdata.org:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=771#a_eventhead

 

V prípade turnajov Karate1 Youth League pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe písomnej žiadosti (zaslanej na macko@karate.sk) bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

Spôsob / Podmienky - refundácie nákladov