KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SSHRKA

14. ročník
OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
SHITO RYU KARATE

 

Výsledky turnaja

 

 


Kvalifikácia na 6.Majstrovstvá ESHRKF
ktoré sa uskutočnia 16.-17.6.2018 v Talianskom, Lanciane

(Postupové miesta: 3 pretekári v každej kategórii)

 

Informácie na: tel.0356422082, gsm: 0903 737 551, email:sshrka@gmail.com


Termín konania: 7.4.2018 (Sobota)
Miesto konania: Športová hala, Trhovisko 5873, Dunajská Streda
Program:

registrácia pretekárov - 08.15 hod. začína kategóriou kata detí atď.
slávnostné otvorenie majstrovstiev - 8.30 hod.
začiatok majstrovstiev - 08.40 hod. kata detí, žiakov atď.

Podmienky:
Majstrovstiev sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba ktorá je členom SZK za nasledovných podmienok: neregistrovaný klub ktorý nemá uhradený ročný poplatok v SSHRKA bude musieť uhradiť registračný poplatok vo výške 50€ ktorý sa rovná ročnému poplatku člena SSHRKA, týmto bude pre tieto majstrovstvá považovaný za pridruženého člena SSHRKA. Jednotlivci bez klubovej príslušnosti ktorí sa budú chcieť zúčastniť majstrovstiev budú mať zvýšené štartovné o 5€ (ročný poplatok individuálneho člena SSHRKA je 15€ ). Pri registácii na súťaži sa vyžaduje platný preukaz SZK.

 

Propozície turnaja