KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

10. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

10. ročník - MEMORIÁL MICHALA BOZOGÁŇA

 

Výsledky turnaja:

 

Bodovanie klubov

Výsledky jednotlivých kategórií


Turnaj je nominačným pre kategórie kadetov a juniorov na ME kadetov, juniorov, U21 2017 v Sofii (Bulharsko)


Organizátor: Karate klub UNION Košice
Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Bozogáň
Dátum konania: 21.1.2017 (sobota)
Miesto konania: Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice
Prezentácia: mailom dorka@extel.sk, alebo 8:00 - 9:00 h.
Štartovné: 15 Eur /kategória/pretekár / každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!
Ceny: 1. - 3. miesto -pohár,diplom
Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich
Rozhodcovia: Manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov a dozorcov zápasu nominuje organizátor

Informácie: 0907 927132 - Ing. Bozogáň, dorka@extel.sk

Informácie o turnaji: http://www.karateunion.sk/MMB/2017/MMB210117.htm

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
KATA
kadeti, kadetky
juniori, juniorky
seniori, seniorky
KUMITE
ml.žiaci 8 - 9 - 28 kg,-32 kg,+32 kg 60 sekúnd
ml.žiačky 8 - 9 - 30 kg,-35 kg,+35 kg 60 sekund
st.žiaci 10-11 - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekúnd
st.žiačky 10-11 - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekund
ml.dorast 12-13 - 40 kg,-50 kg,+50 kg 90 sekúnd
ml. dorastenky12-13 - 40 kg,-45 kg,+45 kg 90 sekúnd
kadeti 14-15 -52 kg,- 57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg 120 sekúnd
kadetky 14-15 - 47 kg,-54 kg,+54 kg 120 sekúnd
juniori 16-17 -55 kg,-61kg,- 68 kg,-76 kg,+76 kg 120 sekúnd
juniorky 16-17 -48 kg, - 53 kg,-59 kg,+59 kg 120 sekúnd

muži do 75 kg nad 75 kg 180 sekúnd

ženy do 57 kg nad 57 kg 120 sekúnd

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

 

PROGRAM:

1. Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.
2. Začiatok súťaže : 10:00
Súťažné kategorie podľa priloženeho programu súťaže.

 

PRAVIDLÁ:
- podľa pravidiel WKF
- každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategórii
- všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť!

 

UBYTOVANIE:

každý si zabezpečí sám,odporúčame:
Školský internát Antona Garbana,
Werferova 10,Košice
Ladislav Blicha ++421 910 905 876
Mail: ladislav.blicha@siagarbana.sk


Súpisku pretekárov prosím poslať na dorka@extel.sk do 19.1.2017

 

Propozície

Súpiska

Program