KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 2. kolo, výsledky

Slovenský zväz karate

organizuje

 

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV - 2. kolo

+
NOVÁ SÚŤAŽNÁ DISCIPLÍNA KARATE AGILITY

 

 

 

Výsledky 2.SP detí a žiakov:

 

 

 Poradie pretekárov 2. SP deti, ziakov 8.3.2015 Komárno 2015

Štatistika účasti 2. SP deti, ziakov 8.3.2015 Komárno 2015

 Štatistika umiestnení 2. SP deti, ziakov 8.3.2015 Komárno 2015

 

 

Výsledky karate AGILITY:

 

 

 Poradie pretekárov karate Agility 8.3.2015 Komárno 2015

 Štatistika účasti karate Agility 8.3.2015 Komárno 2015

 Štatistika umiestnení karate Agility 8.3.2015 Komárno 2015

 

 

 

 

 

 

 

Propozície turnaja

 

POZNÁMKA:

V prípade nových pretekárov (ktorí ešte neboli registrovaní na SZK súťaži) Vás poprosíme posielať ich údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, klubová príslušnosť) na mail: setnicky@elnet.sk

 

Dátum: 8.marca 2015 (NEDEĽA)
Miesto konania: Komárno, Športová hala, ul.Športová
Usporiadateľ: KK ABC Komárno, Peter Máťa
Kontakt: mob.:0905/354041,
                 email: fireman@kssk.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach
                     (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                     14,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach


Program prezentácie:
08.30 - 9.30 hod. - KARATE AGILITY - všetky kategórie
                               Súbežne aj KATA ZAČIATOČNÍCI
Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 9.30 hod.
09.30 - 10.30 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž - KARATE AGILITY
                   - KATA ZAČIATOČNÍCI, KATA pokročilí
Cca 12,00-13,00 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov agility, kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky

 

Systém súťaže:
Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia - OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!!
KUMITE sa nedelí na kategórie. začiatočníkov a pokročilých,ale podľa platného súťažného poriadku..(viď. tabuľka pokročilí).
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK:
http://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk


POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.