KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska ml. dorast, dorast, junior, U21 jednotl. a družstiev + Vianočný turnaj

Slovenský zväz karate

 


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2014
JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV
U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV

 

  VÝSLEDKY  JEDNOTLIVCOV:

 

 Poradie pretekárov M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 Štatistika umiestnení jednotlivcov M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 Štatistika účasti jednotlivcov M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 

 

VÝSLEDKY DRUŽSTIEV:

 

 

 Poradie družstiev M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 Štatistika účasti družstiev M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 Štatistika umiestneni družstiev M SR U21, Juniorov,St. a Ml. dorastencov 2014

 


 

 

Propozície turnaja

 

VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO POHÁRA

VÍŤAZI SÚ OZNAČENÝ ŽLTOU FARBOU.

 

 Finálny rebríček a víťazi SP Ml.dorastencov, Kadetov a Juniorov 2014

 

 

ŠTARTOVNÁ LISTINA NA MSR 2014 

 

!!!  NOVÉ !!!   4.12.2014-  KOMPLETNÁ štartovná listina  !!!

 

 Štartovná listina na MSR Ml.dorastencov, Kadetov a Juniorov 2014

 

  !!! Štartovná listina bude priebežne doplňaná a postupy z jednotlivých regiónov. Postupy prosím zasielať na adresu: setnicky@elnet.sk   !!!

 

 

Dátum:              6. decembra 2014 - Sobota - 09:00 hod.
Miesto konania: TRNAVA , MESTSKÁ športová hala, Rybníkova 15
Usporiadateľ:    Slovšport Trnava, Renáta Gašparovičová, tel.: 0905/440277, e-mail: gasparovicova@karateslovsport.sk

Organizátor:      SZK
Štartovné:        15,-Eur za pretekára, 20,- Eur za družstvo


!!! Dôležité upozornenia - neprehliadnite !!!


1. Súťaž družstiev v jednotlivých vekových kategóriách bude nasledovať bezprostredne po ukončení súťaže jednotlivcov v danej vekovej kategórii.


2. Každý klub môže do jednotlivých vekových kategórií postaviť len jedno družstvo


3. Kategória kumite starší juniori a staršie juniorky - U21 bude zaradená do programu ako prvá v súťaži kumite.


4. Vyhlasovanie víťazov bude priebežné po ukončení jednotlivých kategórií vrátane kategórií kata.


5. Slávnostné otvorenie o 13:00 hodine.


6. Na slávnostnom otvorení bude vyhlasovanie víťazov Slovenského pohára.


7. Jednotliví pretekári a družstvá budú zaprezentovaní až po zaplatení štartovného a preukázaní sa dokladom o zaplatení pri stolíku ŠTK.

 

Program prezentácie:

07.30 - 09.00 hod. KATA ml.dorastenci a ml.dorastenky, vrátane družstiev

09.00 - 09.45 hod. KATA dorastenci a dorastenky, juniori a juniorky, vrátane družstiev
10.15 - 11.15 hod. KATA st. juniori a st. juniorky, vrátane družstiev
11.15 - 12.00 hod. KUMITE st. juniori a st.juniorky, vrátane družstiev
12.00 - 12.45 hod. KUMITE dorastenci a dorastenky, vrátane družstiev
12.45 - 13.30 hod. KUMITE juniori a juniorky, vrátane družstiev
13.30 - 14.00 hod. KUMITE ml.dorastenci a ml.dorastenky, vrátane družstiev


Program súťaže:
09.00 hod. - súťaž KATA - jednotlivci aj družstvá
13.00hod. - Slávnostné otvorenie
12.00 hod. - KUMITE st. juniori a st. juniorky, vrátane družstiev
- KUMITE dorastenci a dorastenky, vrátane družstiev
- KUMITE juniori a juniorky, vrátane družstiev
- KUMITE ml.dorastenci a ml.dorastenky, vrátane družstiev


JEDNOTLIVCI

Starší juniori 18-20 rokov + -60, -67, -75, -84, +84 kg 120(180)
Staršie juniorky 18-20 rokov + -50, -55, -61, -68, +68 kg 120
Juniori 16-17 rokov + -55, -61, -68, -76, +76 kg 120
Juniorky 16-17 rokov + -48, -53, -59, +59 kg 120
Kadeti 14-15 rokov + -52, -57, -63, -70, +70 kg 120
Kadetky 14-15 rokov + -47, -54, +54 kg 120 (90)
Ml. dorastenci 12-13 rokov + -40, -45, -50, -55, +55 kg 120 (90)
Ml. dorastenky 12-13 rokov + -40, -45, -50, +50 kg 120 (90)


DRUŽSTVÁ
Starší juniori 18-20 rokov + 120(180)
Staršie juniorky 18-20 rokov + 120
Juniori 16-17 rokov + 120
Juniorky 16-17 rokov + 120
Dorastenci 14-15 rokov + 120
Dorastenky 14-15 rokov + 120
Ml. dorastenci 12-13 rokov + 120
Ml. dorastenci 12-13 rokov + 120


Systém súťaže - JEDNOTLIVCI:

- Štart na základe štartovnej listiny!!!
- Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
- Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.-
- Ostaršenie v kumite je maximálne 1 rok (pretekár musí dokladovať).
- Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
- Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
- Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

Systém súťaže - DRUŽSTVÁ:
- Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK.
- Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. V súťaži kata družstiev je povolené rôzne vekové zloženie pretekárov, pričom družstvo kata musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
- Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
- Jeden pretekár môže štartovať v družstvách len v jednej vekovej kategórii kata a v jednej vekovej kategórii kumite, pričom môže v jednotlivých súťažiach družstiev nastúpiť len za 1 družstvo.


Pre kata družstiev platí:

- Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

- Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

 

Pre kumite družstiev platí:
- Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
- Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.

- Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
- Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
- Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 


UPOZORNENIE:
- Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
- Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
- Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.