KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR seniorov 2017

MAJSTROVSTVÁ

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

SENIOROV JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV

2017

 

Dátum:                 8. apríla 2017 (SOBOTA)

 

Miesto konania:   Galanta, Mestská športová hala , Kpt. Nálepku

Usporiadateľ:       Arkadia Galanta

        Milan Hajdák

                                tel: 00421 905 613 755

                                 e-mail:  osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

Organizátor:         SZK

 

Štartovné:              Jednotlivci        - 15,00,-  € za pretekára

                                  

                                Družstvá muži   - 30,00,-  € za družstvo

 

                                Družstvá ženy    - 30,00,-  € za družstvo

 

 

VÝSLEDKY:

 

 

Poradie pretekárov MSR Seniorov  8.4.2017 Galanta

Štatistika účasti MSR Seniorov  8.4.2017 Galanta

Medailová štatistika MSR Seniorov  8.4.2017 Galanta

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

1.  REGISTRÁCIA  pretekárov  a družstiev  bude prebiehať ONLINE  na  stránke  www.sutazekarate.sk , podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.

            V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:

Ľubomír Striežovský:  0948/020527, prípadne Ľubor Setnický:  0903/910905

 

            Pri online registrácii sa prosím riadte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú  pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

             

            Online registrácia bude ukončená 07.04. 2017 do 24:00 hod.!

 

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny  budú možné len prostredníctvom  oprávnených  zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK.POZOR

nahranie pretekárov a družstiev do systému je možné len cez klubové kontá na   stránke:  www.sutazekarate.sk . Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

 

             - pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke: www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu, prípadne ako individuálny člen. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

 

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

 

2.         VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBNÉ SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU  STOLÍKU ŠTK.

 

!!! Pretekári majú možnosť sa  individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár  pred  začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!

Tolerancia hmotnosti je 2 000 gramov.

 

3.         V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.

 

 

Program prezentácie:

   09.15 –  09.50 hod. KATA  ženy, muži , družstvá

  10.15  – 11.00 hod.  KUMITE ženy, muži , družstvá

 

 

Program súťaže:

10.00 hod. – súťaž  KATA ženy, muži , družstvá

11.30 hod. – Slávnostné otvorenie

 

12.00 hod. –  KUMITE muži,  ženy ,družstvá

 

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite   

čas [sec]

   muži

nad 18 ( kata 16)

+

-60, -67, -75, -84, +84

180

   ženy

nad 18 ( kata 16)

+

-50, -55, -61, -68, ­+68kg

120

   muži

nad 35

+

BRH

120

   ženy

nad 35

+

BRH

120

   muži

nad 45

+

BRH

120

   ženy

nad 45

+

BRH

120

   muži

nad 55

+

BRH

120

   ženy

nad 55

+

BRH

120

 

Systém súťaže:

Platný preukaz SZK.

Súťažiaci  môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.

Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF s dodatkom SZK.  Vylučovací s repasážou. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).

Ostaršenie  v kata aj  kumite je  maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).   

Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:

Donominácie účastnikov-pretekárov je možná so súhlasom regionálnych zväzov !!!

Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne, bezprostredne po ukončení jednotlivých kategórií.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK

(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)

V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

 

Propozície