KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ a ŽIAKOV - VIDEO SÚŤAŽ V KATA

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE


zorganizoval


VIDEO SÚŤAŽ V KATA


SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ a ŽIAKOV

 

Výsledky turnaja

 

Organizátor:  Slovenský zväz karate

Štartovné :   0 €

 

Hlavný partner podujatia :

Propozície turnaja

 

Postup nahrania videa

 

Zoznam kata