KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ a ŽIAKOV - JEDNOTLIVCOV v KATA, KUMITE, AGILITY

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DETÍ a ŽIAKOV

JEDNOTLIVCOV v KATA, KUMITE, AGILITY

 

 

Dátum: 25. máj 2024 - Sobota - od 09.00 hod.

 

Miesto konania: Tipsport arena Banská Bystrica, Hronské predmestie 1452, Banská Bystrica

 

Organizátor: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Štartovné: 18,- € za pretekára (bez ohľadu na počet kategórií)

 

Online registrácia bude možná do 22. 5. 2024 (STREDA) do 24:00 hod.!

 

 Propozície

 

  Finálny rebríček SP Detí a víťazi SP 2024

Štartovná listina na MSR detí 25.5.2024

 

 Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - SZK2023

 

Štartovné sa bude uhrádzať prevodom na účet SZK až po skončení súťaže, najneskôr však do 3 pracovných dní (platbe v hotovosti na mieste nie je možná). Komisia ŠTK zverejní po súťaži každému klubu v informačnom systéme v klubovom konte, v záložke SúťažeKARATE skutočný počet pretekárov na základe aktualizovanej súpisky zo dňa súťaže. Podklady k platbe budú uvedené na konci Súpisky z danej súťaže. Pri úhrade uveďte do poznámky názov klubu a súťaže. Pozor, ak klub neaktualizuje súpisku, t.j. u komisii ŠTK neodhlási pretekárov, ktorí sa súťaže nezúčastnia, najneskôr 90 minút pred začatím príslušnej kategórie, títo pretekári budú započítaní do súpisky na výpočet úhrady štartovného.