KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Trophy of Serbia - Danube Cup

TROPHY OF SERBIA - DANUBE CUP
NOVI SAD OPEN 2023


Novi Sad / Srbsko

7. mája 2023

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Výsledky turnaja

 

GRATULUJEME!!!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bulletin turnaja

 

Slovenský zväz karate organizuje výjazd na turnaj v Srbsku pre kategórie KATA, KUMITE - U14.

 

Príspevok pretekára na turnaj je 0 eur.

 

Nominácia:

 

- kata r. 2010 kateg. Class B - blue belt + kateg. kata OPEN: Streicherová Romana (Kumade TO)

- kata r. 2011 kateg. Class B - blue belt + kateg. kata OPEN: Klempová Laura (Shihan PO), Klempová Linda (Shihan PO)
- kumite r. 2011 - 45 kg: Klempová Laura (Shihan PO)

- kumite r. 2011 - 50 kg: Klempová Linda (Shihan PO)

- kumite r. 2010 - 44 kg: Streicherová Romana (Kumade TO)

 

- kumite r. 2010 - 40 kg: Gašpar Martin (CMK BB), Kováčik Šimon (Tornado)

- kumite r. 2010 - 50 kg: Koval David (ŠŠK BA)

- kumite r. 2010 + 55 kg: Foltín Milan (Spartak Myjava)

 

 

Kumite team dievčatá r. 2010-2011: Klempová, Klempová, Streicherová

Kumite team chlapci r. 2010-2011: Foltín, Gašpar, Kováčik, Koval

 

 

Organizačné informácie:

 

Odchod mikrobusu: 6.5.2023 (SOBOTA)

 

v Bratislave - 9:45 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Dom Športu, Junácka 6 - na parkovisku zo strany Polusu)

10:00 - odchod mikrobusu

 

Návrat z turnaja - PONDELOK 8.5.2023 (Z turnaja zo Srbska bude výprava odchádzať v pondelok ráno).

 

Pri odchode výpravy sa treba trénerom preukázať:

 

- platným cestovným pasom /občianskym preukazom

- podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (7.5.2023), ako aj cestovné poistenie na dni (6. - 8.5.2023)

- Splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov (od 6. - 8.5.2023 / sobota - pondelok)

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Cesta je naplánová cez krajiny Maďarsko - Chorvátsko - Srbsko.

 

!!! POZOR !!!

 

Do Srbska JE POTREBNÉ mať SPLNOMOCNENIE od OBIDVOCH RODIČOV, overené NOTÁROM.

 

Srbsko

https://www.mzv.sk/web/sk/srbsko

 

Pokiaľ maloleté osoby cestujú do Srbska s jedným z rodičov, potrebné je pri vstupe do Srbska predložiť notárom overenú plnú moc druhého rodiča (overený podpis), prípadne ak cestujú s treťou osobou, notárom overenú plnú moc oboch rodičov alebo opatrovníka/pestúna. Plná moc môže byť napísaná v slovenskom jazyku.

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky (vrátane detí) musia mať pri vstupe do Srbska platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

 

Maďarsko

https://www.mzv.sk/web/sk/madarsko

 

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku (občiansky preukaz s fotografiou).

 

Chorvátsko

https://www.mzv.sk/web/sk/chorvatsko

 

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia. Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky vrátane detí v akomkoľvek veku môžu vstúpiť na územie Chorvátska len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

Registrácia pred vstupom - odporúča sa vyplniť online formulár (EnterCroatia). Registrácia nie je povinná, avšak urýchľuje prechod chorvátskou štátnou hranicou.

 

Pretekári: - Kováčik Š., Koval D., Streicherová R.

- je potrebné splnomocniť trénera - D.Kvasnicu

údaje na trénera

 

Pretekári: Foltín M., Gašpar M., Klempová L, Klempová Li

- je potrebné splnomocniť trénera - J.Kalčoka

údaje na trénera