KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár U21, juniorov, dorastencov a ml.dorastencov - 2.kolo

SLOVENSKÝ POHÁR

U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML. DORASTENCOV

2. kolo

 

---------------------------------------------------------------

 Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

---------------------------------------------------------------

 

Dátum: 18. november 2023 - Sobota - od 09.00 hod.

 

Miesto konania: Tatran HANDBALL ARENA, Jána Pavla II. 4145/2, PREŠOV

 

Organizátor: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Štartovné: 18,- € za pretekára

 

Program súťaže:

Podľa timetable, ktorý bude dostupný 15.11. 2023 na www.sutazekarate.sk

 

!!!
POZOR - ZMENA ORGANIZÁCIE SÚŤAŽE


!!! Súťaž začne kategóriami KUMITE a až potom budú nasledovať kategórie KATA !!!

!!!

 

Propozície