KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Golden Belt Zlatni Pojas - Čačak 2018

Dňa 21.4.2018 sa v srbskom Čačaku uskutočnil 47.ročník medzinárodného turnaja GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS.

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

1.miesto - E.Kubišová  - kata kadetky

1.miesto - J.Pišta - kata juniori

2.miesto - R.Šlehofer  - kata kadeti

3.miesto - R.Hrčka - kata kadeti

3.miesto - D.Schlettová - kumite kadetky: - 47 kg

3.miesto - M.Šimun - kumite juniori: - 68 kg

 

 

 

Na tento turnaj sa môžu prihlásiť reprezentanti zo zoznamu širšej reprezentácie v kategóriach kadeti, juniori - kata, kumite.


!!! UPOZORNENIE !!!

vzhľadom na kapacitu mikrobusu je počet nominovaných reprezentantov na tento turnaj limitovaný

 

Zoznam širšej reprezentácie kadetov a juniorov - kata,kumite

 

Bulletin turnaja

 

Nominovaní reprezentanti - svoju účasť treba písomne nahlásiť do 15.4.2018 (NEDEĽA) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:

MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI

 

 

Svoju účasť potvrdili:


Kata kadeti:    Hrčka R. (ŠŠK BA), Šlehofer R. (ŠŠK BA)

Kata juniori:    Šípek M. (KK NZ), Pišta J. (Slovšport TT), Kopáč M. (HankoKai Senica)

Kata kadetky: Kubišová E. (Ekonóm TN)

Kumite kadetky: - 47 kg:  Schlettová D. (Rapid BA)

Kumite kadetky + 54 kg: Bakayová Z. (Torashiro NR)

Kumite kadeti:     - 63 kg: Melicher M. (ŠŠK BA)

Kumite juniorky: - 53 kg:  Kotruchová T. (CMK BB)

                                - 59 kg:  Palinkášová L. (Farmex NR)

Kumite juniori:     - 68 kg:  Šimun M. (ŠŠK BA)

 

Tréner: P. Baďura

 

Výška účastníckeho poplatku je 20 eur.

 

Organizačné informácie:


Odchod výpravy je dňa 20.4.2018 (PIATOK):

- o 7:00 z Nitry (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

- o 8:30 z Bratislavy (Dom Športu, Junácka 6, Bratislava)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je 22.4.2018 (NEDEĽA) - v ranných hodinách.


Podmienkou účasti na turnaji je platný cestovný pas a uzavretie športovej poistky na deň turnaja (21.4.2018) ako aj cestovné poistenie na dni 20.- 22.4.2018.

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerovi.

 

Reprezentanti = je potrebné splnomocniť trénera P. BAĎURU

info trénera na splnomocnenie

splnomocnenie_SVK

splnomocnenie_ENG


https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia


Srbská republika:

Odporúča sa predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v podobe písomného súhlasu s notársky overeným podpisom.

 

Maďarsko:

Pre vstup na územie Maďarska sa jednoznačne vyžaduje, aby každé dieťa malo platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz), odporúča sa mať aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, a turistické poistenie. Právny systém Maďarska neupravuje povinnosť predložiť osobitný doklad súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou ako s rodičmi. Odporúča sa však mať takýto doklad pre prípad nepredvídanej udalosti, vhodné je vyplnené tlačivo v anglickom jazyku, podpis rodiča nie je nutné úradne overiť.

Rodičia maloletých deti, ktoré cestujú do ďalšej krajiny cez Maďarsko by mali zabezpečiť doklady v zmysle predpisov, každej krajiny do ktorej maloleté dieťa v sprievode cudzích osôb bude cestovať.
Aktualizované: 19/07/2017