KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 Series A - MONTREAL 2019

K1 Series A - MONTREAL 2019, CANADA

21. - 23.06.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

1. miesto - KATA TEAM  FEMALE - BRÁZDOVÁ Ema, MERAŠICKÁ Nikoleta, BAČÍKOVÁ Ľudmila

 

5. miesto - MALE  KUMITE -75kg - PODSKLAN  David

9. miesto - MALE  KUMITE -84kg - FUZER  Ján

17. miesto - FEMALE  KATA - BRÁZDOVÁ Ema

23. miesto - MALE  KATA - SZOLÁR  Pavol

29. miesto - MALE  KATA - SMOLIGA Julian Enrik

 

GRATULUJEME!

----------------------------------------------------------------------------------

 

 Výsledky

 Výsledky