KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX CROATIA 2020

29. Grand Prix Croatia


V dňoch 17.-19.01.2020 sa uskutočnil 29. ročník GRAND PRIX CROATIA - SAMOBOR 2020, ktorý je zaradený v pláne prípravy kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Európy 2020 v Budapešti a zároveň je aj v pláne prípravy seniorov v kategóriách KATA na Majstrovstvá Európy seniorov 2020 v Baku a v pláne prípravy seniorov v kategóriach KATA na Tokyo 2020-Kvalifikačný turnaj Paríž.

 

 

Výsledky

 

 

Výsledky našich reprezentantov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. miesto - Andrej Tvrdoň - Kumite juniori -61kg

1. miesto - Peter Fabian - Kata seniori

2. miesto - Nina Kvasnicová - Kumite kadetky -47kg

2. miesto - Dorota Balciarová - Kata seniorky

3. miesto - Nataša Gamová - Kata kadetky

3. miesto - Liliana Malá - Kumite mladšie kadetky -40kg

3. miesto - Lucia Dvorská - Kumite mladšie kadetky -50kg

3. miesto - Marek Pavlák - Kumite juniori +76kg

3. miesto - Adi Gyurik - Kumite starší juniori -84kg

3. miesto - Tomáš Kósa- Kumite starší juniori -84kg

3. miesto - Linda Predanocy - Kata dievčatá

3. miesto - Pavol Szolár - Kata seniori

3. miesto - Alžbetka Ovečková - Kata seniorky

3. miesto - R. Hrčka, M. Rebro, R. Šlehofer - Kata tím juniori

 

GRATULUJEME!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bulletin Grand Prix Croatia

 

PROGRAM turnaja

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 09.01.2020 (ŠTVRTOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:

 

MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:

 

kata seniorky:

Balciarová D. (Dukla BB), Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Ovečková A. (Tekdan BA), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)

 

kata kadetky:

Gamová N. (ŠŠK BA) - Školníková V. (Budokan ZV)

kata juniorky:

Čukanová M. (Rapid BA)

 

kata seniori:

Fabian P. (Dukla BB), Smoliga J.E. (KK Nové Zámky), Szolár P. (Budokan ZV)

 

kata kadeti:

Kodaj S. (Rapid BA)

kata juniori:

Štelcl A. (Metropol KE)

kata team kadeti-juniori:

Hrčka R. - Šlehofer R. - Rebro M. (ŠŠK BA)

 

kumite kadetky:

-47 kg: Kvasnicová N. (Tornádo NR)

-54 kg: Vlasáková A. (Ekonóm TN)

+54 kg: Pápištová E. (Ekonóm TN)

 

kumite kadeti:

-52 kg: Maňko J. (CMK BB) - Sečkár Š. (MŠK Žiar n/Hronom)

-57 kg: Kmeť A. (KK Detva)

-63 kg: Chudík A. (CMK BB) - Žbodák T. (ŠŠK BA)

-70 kg: Kešelák D. (Iglow SNV)

+70 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)

 

kumite juniorky:

-48 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov)
-53 kg: Schlettová D. (Rapid BA)

-59 kg: Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)

+59 kg: Krivdová S. (Iglow SNV)

 

kumite juniori:

-55 kg: Černický J. (Iglow SNV)

-61 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)

-68 kg: Masaryk S. (ŠŠK BA) - Poliak J. (CMK BB)

-76 kg: Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom) - Šimun M. (ŠŠK BA)

+76 kg: Janovčík M. (Iglow SNV) - Pavlák M. (Farmex NR)

 

kumite U21 ženy:

-50 kg: Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom)

-55 kg: Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom)

-61 kg: Bogárová D. (ŠŠK BA) - Hrnková S. (AC UNIZA Žilina)

-68 kg: Laliová V. (CMK BB)

+68 kg: Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)

 

kumite U21 muži:

-67 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA) - Tapajčík S. (CMK BB)

-75 kg: Podsklan D. (Farmex NR)

-84 kg: Gyurik A. (Rapid BA) - Kósa T. (Farmex NR)

+84 kg: Jóba A. (Taiyó Kolárovo)

 

 

Organizačné informácie:

!!!

Nominovaní reprezentanti, na mail: macko@karate treba nahlásiť miesto Vášho nástupu do autobusu.

Banská Bystrica - Nitra - Bratislava

!!!

 

KUMITE: kadet, junior, U21

KATA   : senior

Odchod na turnaj je dňa 17.01.2020 ( PIATOK v skorých ranných hodinách)

 

Stretnutie reprezentantov v Banskej Bystrici: 17.1.2020 (PIATOK) o 00:45 hod. v noci (zo štvrtka na piatok)

Odchod autobusu z Banskej Bystrice: 17.1.2020 (PIATOK) o 1:00 hod. v noci (zo štvrtka na piatok)

miesto odchodu: parkovisko pod pamätníkom SNP

 

Stretnutie reprezentantov v Nitre: 17.1.2020 (PIATOK) o 2:30 hod. v noci (zo štvrtka na piatok)

Odchod autobusu z Nitry: 17.1.2020 (PIATOK) o 2:45 hod. v noci (zo štvrtka na piatok)

miesto odchodu: parkovisko pri autobusovej stanici

 

Stretnutie reprezentantov v Bratislave: 17.1.2020 (PIATOK) o 3:30 v noci (zo štvrtka na piatok)

Odchod autobusu z Bratislavy: 17.1.2020 (PIATOK) o 3:45 hod. v noci (zo štvrtka na piatok)

miesto odchodu: Dom Športu, Junácka 6

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v nedeľu 19.01.2020 v ranných hodinách.

 

KATA: kadet, junior, kata team

Gamová N., Školníková V., Čukanová M., Kodaj S., Hrčka R., Šlehofer R., Rebro M.


Odchod na turnaj je dňa 18.01.2020 (SOBOTA)

 

Odchod mikrobusu z Bratislavy: o 09:00 hod. z Domu Športu v Bratislave (Junácka 6).

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v nedeľu 19.01.2020 v nočných hodinách.

 

Účastnícky poplatok je 50 eur (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu), zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu (večera, raňajky) a štartovné.

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja - viď podľa bulletinu, ako aj cestovné poistenie na dni:

17.-19.01.2020 - pre kumite a kata seniorky, seniori
18.-20.01.2020 - pre kata kadeti, juniori, kata team

 

Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz.

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v anglickom jazyku.

 

Cesta autobusu aj mikrobusu bude viesť cez Maďarsko do Chorvátska.

 

Maďarsko

Pre vstup na územie Maďarska sa jednoznačne vyžaduje, aby každé dieťa malo platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz), odporúča sa mať aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, a turistické poistenie. Právny systém Maďarska neupravuje povinnosť predložiť osobitný doklad súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého pri vstupe do krajiny v prípade, že dieťa cestuje s inou osobou ako s rodičmi. Odporúča sa však mať takýto doklad pre prípad nepredvídanej udalosti, vhodné je vyplnené tlačivo v anglickom jazyku, podpis rodiča nie je nutné úradne overiť.

Rodičia maloletých deti, ktoré cestujú do ďalšej krajiny cez Maďarsko by mali zabezpečiť doklady v zmysle predpisov, každej krajiny do ktorej maloleté dieťa v sprievode cudzích osôb bude cestovať.

 

Chorvátsko

Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

 

Splnomocnenie_ENG

Splnomocnenie_SVK

 

reprezentanti KUMITE:

 

- reprezentanti: Šimčíková K., Zimnikovalová Z., Krivdová S., Černický J., Janovčík M.

je potrebné splnomocniť trénera - JAROSLAVA JAVORSKÉHO

údaje na trénera

 

- reprezentanti: Maňko J., Sečkár Š., Chudík A., Poliak J., Čela A.N.

je potrebné splnomocniť trénera - JOZEFA POLIAKA

údaje na trénera

 

- reprezentanti: Kvasnicová N., Vlasáková A., Pápištová E., Kmeť A., Schlettová D., Pavlák M.

je potrebné splnomocniť trénera - TOMÁŠA KLEMANA

údaje na trénera

 

- reprezentanti: Žbodák T., Bagaev M., Tvrdoň A., Masaryk S., Šimun M.

je potrebné splnomocniť trénera - PETRA MACKA

údaje na trénera

 

 

reprezentanti KATA:

 

- reprezentanti: Gamová N., Školníková V., Čukanová M., Kodaj S., Šlehofer R., Hrčka R,. Rebro M.

je potrebné splnomocniť trénera - PETRA BAĎURU

údaje na trénera