KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate Croatia Open 2022

Karate Croatia Open 2022 / Rijeka, Chorvátsko

(23.09. - 25.09.2022)

 

Výsledky turnaja

 

 

 

Aktuálna informácia od organzátora turnaja:

 

POZOR!
PROGRAM TURNAJA JE ZMENENÝ.


Súťaž pre mladé kategórie Kumite (U7 - U14) sa uskutoční v sobotu 24. septembra vo večerných hodinách.
Zmena nastala v dôsledku preťaženia nedeľného súťažného rozpisu spôsobeného veľkým počtom prihlásených súťažiacich v kategóriách kata. Pri tvorbe časového rozpisu turnajov sme si všimli, že pri aktuálnom rozvrhu sa súťaž skončí v nedeľu okolo 23:00, preto sme sa rozhodli zmeniť program súťaže a súťaž pre mladé kategórie Kumite usporiadať na sobotu večer, po seniorských kategóriách Kumite.
Našou prioritou je zabezpečiť športovcom čo najlepšie podmienky na súťaženie.
Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné problémy spôsobené zmenou rozvrhu.
Už o pár dní sa vidíme v Rijeke,
Karate Croatia Open Team

 

Program pre kategórie Kata ostáva nezmenený - súťažia v nedeľu 25.9.2022

 

 

PLATÍ IBA PRE KUMITE pretekárov:

 

Z dôvodu zmeny programu turnaja pre kategórie KUMITE (U7-U14) zo strany Chorvátov/od organizátora turnaja, sme museli upraviť aj odchody autobusu do Rijeky na piatok - 23.9.2022 !!!

 

Všetci účastníci:

- je potrebné sa pripoistiť na piatok (23.9.2022 - cestovné poistenie a 24.9.2022 - športové poistenie/na deň turnaja).

 

Organizačné info PRE KUMITE pretekárov a trénerov:

Odchody autobusu - 23.9.2022 (PIATOK)

 

v Banskej Bystrici - o 7:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Hypermarket Tesco)

Odchod autobusu z BB: 23.9.2022 (PIATOK) o 8:00 hod.

 

v Nitre - o 9:20 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (parkovisko pri zimnom štatióne)

Odchod autobusu z NR: 23.9.2022 (PIATOK) o 9:30 hod.

 

v Bratislave - o 10:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (parkovisko pri Dome Športu, Junácka 6 - od Polusu)

Odchod autobusu z BA: 23.9.2022 (PIATOK) o 11:00 hod.

 

Trasa: cez Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko

 

Návrat po turnaji.

Príchod v nedeľu (25.9.2022) ráno -  do BA cca o 6:00, do NR cca 7:30, do BB cca 9:00.

 

 

Organizačné info PRE KATA pretekárov a trénerov:

Odchod mikrobusu - 24.9.2022 (SOBOTA)


v Bratislave - o 8:50 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (parkovisko pri Dome Športu, Junácka 6 - od Polusu)

Odchod mikrobusu z BA: 24.9.2022 (SOBOTA) o 9:00 hod.

 

Návrat bude v nedeľu po turnaji.

 

Time-table

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

V dňoch 23.09. - 25.09.2022 sa v Chorvátsku, v Rijeke uskutoční 21.ročník Croatia Open.

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6561#a_eventhead


!!! Nominovaní reprezentanti U14 (kata, kumite) - bude treba PÍSOMNE potvrdiť svoju účasť najneskôr do 16.09.2022 (PIATOK) na mail: office@karate.sk. !!!

spôsobom: MENO, PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI / NEÚČASTI

(Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba nahlásiť na office@karate.sk)

 

Príspevok reprezentanta: 60 eur, ktorý treba uhradiť do 18.9.2022 na účet SZK:

 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 1721 0005
Var. Symbol: 2509

Poznámka: Rijeka - meno reprezentanta

 

Nominácia reprezentantov U14:

 

Kata ml.kadetky U14: Kiššková K. (KK SHIHAN PP), Okoličányová R. (ŠŠK BA), Streicherová R. (KK Kumade TO)
Kata ml.kadeti U14: Gendeš D. (ŠŠK BA), Gendeš J. (ŠŠK BA), Oravčík J. (ŠŠK BA)

 

Kumite ml.kadetky U14 - 39kg : Streicherová R. (KK Kumade TO), Ševčíková V. (Tornado KT)
Kumite ml.kadetky U14 - 44kg : Gašparová J. (KK MUGEN), Nádašdiová N. (ŠK Farmex), Ševčíková N. (Tornado KT)
Kumite ml.kadetky U14 - 49kg : Kollárová P. (KKK KE), Lachkovičová L.P. (KK JUNIOR PO), Okoličányová R. (ŠŠK BA), Turoczyová P. (ŠŠK BA)
Kumite ml.kadetky U14 - 54kg : Halecká S. (KK Junior PO), Ilavská K. (ŠK Farmex), Kretovičová R. (KKK KE), Zelmanová A. (KK Krupina)
Kumite ml.kadetky U14 - 59kg : Boboková Z. (CMK BB), Hulinová E. (KK Detva),
Kumite ml.kadetky U14 - 64kg : Benešová N. (Budokan), Polakovičová L. (KK Detva) 
Kumite ml.kadetky U14 +64kg :

 

Kumite ml.kadeti U14 - 34kg : Jablonský M. (CMK BB), Rejda J. (ŠŠK BA)

Kumite ml.kadeti U14 - 39kg : Gašpar M. (CMK BB), Kováčik Š. (Tornado KT), Pirčák R. (KKK KE)

Kumite ml.kadeti U14 - 44kg : Doncs E. (ŠŠK BA), Jablonský M. (CMK BB), Kolej S. (KK St. Ľubovňa), Žabka O. (CMK BB)
Kumite ml.kadeti U14 - 49kg : Dado A. (KK Krupina), Hyben B. (KK Shihan PP), Chrenko S. (CMK BB), Koval D. (ŠŠK BA), Lamačka M. (ŠK Real TN), Pavlovič M. (KK ZA), Petráš R. (TJ Spartak MY), Plichta B. (KKK KE)
Kumite ml.kadeti U14 - 54kg : Greguš A. (KK ZA), Kvasnica M. (Tornado KT), Naňo T. (KK Kumade TO)
Kumite ml.kadeti U14 - 59kg : Chovanec D. (KK Detva), Kalivoda M. (KK Kumade TO), Krempaský M. (KK ZA), Lavo D. (ŠŠK BA)
Kumite ml.kadeti U14 - 64kg : Jesenič P. (Tornado KT)
Kumite ml.kadeti U14 - 69kg : Michálek J. (TJ Spartak MY) 
Kumite ml.kadeti U14 +69kg :

 

Podmienkou účasti na turnaji je:

 

1.) uzavretie športovej poistky + cestovného poistenia

 

- športovej poistky na deň turnaja - 25.9.2022 (nedeľa),

- ako aj cestovné poistenie na dni 24.-26.9.2022 (sobota - pondelok)


2.) účastníci musia mať platný vlastný cestovný doklad - cestovný pas / občiansky preukaz

 

3.) splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

Pretekári z klubu: KK Detva, Junior Prešov, CMK BB, ŠK St. Ľubovňa, Shihan Poprad splnomocňujú trénera J.Kalčoka

Pretekári z klubu: Bud.Samaria, KKK KE, Kumade TO, Farmex NR, Spart.Myjava splnomocňujú trénera T.Klemana

Pretekári z klubu: Real TN, Tornado, KK Krupina, KK Mugen splnomocňujú trénera D.Kvasnicu

 

údaje na trénera J. Kalčok

údaje na trénera T. KLeman

údaje na trénera D. Kvasnica

 

https://mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Maďarsko

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

 

Slovinsko

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz). v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

 

Chorvátsko

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu - okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad.