KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Grand Prix Croatia 2023 - JUNIOR, U21, SENIOR

GRAND PRIX CROATIA 2023

 

 Výsledky našich reprezentantov

Výsledky našich reprezentantov

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Zoznam potvrdených štartov pri nominovaných reprezentantoch za Slovak National Team:

štartujúcich v piatok a v sobotu 20. - 21.1.2023

 

kata seniorky: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)

kata seniori: Miklovics D. (KK N. Zámky), Szolár P. (Budokan ZV), Šlehofer R. (ŠŠK BA)

kata kadetky: Kadlecajová V. (Ekonóm TN)
kata kadeti: Muller J. (Kachi NR)

 

kata juniorky: Mrázová R. (Rapid BA)
kata juniori: Filip D. (Rapid BA)

 

kata U21 st.juniorky: Takáčová T. (ŠŠK BA)
kata U21 st.juniori: Hrčka R. (ŠŠK BA)

 

kumite juniorky:
- 48 kg:
Jalowiczorová V. (Junior Prešov)
- 53 kg: Kvasnicová N. (Tornado)
- 59 kg: Luptáková N. L. (CMK BB), Polónyová B. (CMK BB)
- 66 kg: Váczy A. (ŠŠK BA)
+66 kg: Erdélyiová N. (ŠŠK BA)

 

kumite juniori:
- 55 kg:
Dolnický A. (MŠK Žiar n/Hronom)
- 61 kg: Bukovič N. (KKK KE)
- 68 kg: Kováč S. (CMK BB), Sečkár Š. (CMK BB)
- 76 kg: Pirčák V. (KKK KE)
+76 kg: Antoš V. (Iglow SNV)

 

kumite st.juniorky U21:
- 50 kg:
Mrázová L. (Ekonóm TN),
- 68 kg: Krivdová S. (Iglow SNV)
+68 kg: Bakayová Z. (Imperium NR), Snopková V. (MŠK Žiar n/Hronom)

 

kumite st.juniori U21:
- 60 kg:
Bugoš A. (UPJŠ KE), Čiaky M. (CMK BB)
- 67 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)
- 75 kg: Janovčík M. (Iglow SNV)
- 84 kg: Kešeľak D. (Iglow SNV), Poliak J. (CMK BB)
+84 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)

 


Zoznam potvrdených štartov pri pretekároch prihlásených a nominovaných klubmi SZK:

štartujúcich v piatok a v sobotu 20. - 21.1.2023

 

kata kadetky: Bábelová D. (ŠŠK BA)
kata kadeti: Nedoroščík D. (Shihan PO)

 

kata juniori: Nedoroščík D. (Shihan PO)

 

kumite juniorky:
- 53 kg:
Malá L. (CMK BB)
- 66 kg: Dvorská L. (CMK BB)
+66 kg: Ozsvaldová L. (CMK BB)


kumite juniori:
- 61 kg:
Krajan T. (CMK BB)

-76 kg: Papp Z. (UPJŠ KE)
+76 kg: Králik T. (CMK BB), Lopatka L. (ŠŠK BA)

 

kumite st.juniorky U21:
- 55 kg:
Kvasnicová N. (Tornado)

kumite st.juniori U21:
- 75 kg:
Maňko J. (CMK BB)

 

Organizačné informácie:

 

!!! Je potrebné nahlásiť miesto nástupu do autobusu u jednotlivých reprezentantov (KUMITE - JUNIOR, U21) na mail: office@karate.sk !!!

 

Odchod mikrobusu - PIATOK 20.1.2023

KATA kadet, junior, U21, senior

 

v Bratislave - 4:30 hod. ráno - stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod mikrobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 4:45 hod. ráno

 

 Zoznam reprezentantov

 

V prípade záujmu o zabezpečenie ubytovania z 19.1. - 20.12023 (zo štvrtka-na piatok) v Bratislave (pre mimobratislavských pretekárov) je potrebné sa nahlásiť na mail office@karate.sk.

 

Odchod autobusu - PIATOK 20.1.2023

KUMITE junior, U21

 

v Košiciach - 5:45 stretnutie reprezentantov (Jumbo Centrum)

Odchod autobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 5:55 hod.

 

v Levoči - o 7:05 stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Shell pumpa , pri tunely Šibenik)

Odchod autobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 7:15 hod.


v Poprade - ...

 

v Banskej Bystrici - 9:05 stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Strieborné námestie)

Odchod autobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 9:15 hod.

 

v Nitre - 10:50 stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (z parkoviska pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

Odchod autobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 11:00 hod.

 

v Bratislave - 11:50 stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod autobusu: 20.1.2023 (PIATOK) o 12:00 hod.

 

 Zoznam reprezentantov

 

 

Podmienkou účasti na turnaji je:

 

1.) uzavretie športovej poistky + cestovného poistenia

 

- športovej poistky na deň turnaja 

- 20.1.2023 (piatok)  - kata

- 21.1.2023 (sobota) - kumite

 

- ako aj cestovné poistenie na dni 

- 20. - 21.1.2023 (piatok - sobota) - kata

- 20. - 22.1.2023 (piatok - nedeľa) - kumite


2.) účastníci musia mať platný vlastný cestovný doklad - cestovný pas / občiansky preukaz

 

3.) Príspevok reprezentanta: 50 eur treba uhradiť do 13.1.2023 (PIATOK) na účet SZK:


Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 1721 0005
Var. Symbol: 2001

Poznámka: GP Croatia - meno reprezentanta

 

4.) splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

Pretekári KATA:

- splnomocňujú trénerku K. Mackovú 

info na trénera

 

Pretekári KUMITE:

- pretekári z klubu CMK BB splnomocňujú trénera J. Poliaka

info na trénera

 

- pretekári z klubu Iglow SNV, MŠK Žiar n/Hronom, UPJŠ KE, KKK splnomocňujú trénera J. Novosada

info na trénera

 

- pretekári z klubu ŠŠK BA splnomocňujú trénera J. Novosada

info na trénera

 

 

https://mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Maďarsko

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

 

Slovinsko

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz). v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

 

Chorvátsko

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu - okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V termíne 20.- 22.1.2023 sa koná turnaj Karate Grand Prix Croatia, ktorý je zaradený v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2023 v Larnace/Cyprus :

https://www.karate.sk/1803/plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21-2023

 

a v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov 2023 v Guadalajara/Španielsko pre kategórie KATA muži, ženy:

https://www.karate.sk/1829/plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-seniorov-2023

 

 

!!! Účasť nominovaných reprezentantov treba PÍSOMNE potvrdiť najneskôr do 8.1.2023 (NEDEĽA) na mail: office@karate.sk. !!!

 

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:

 

kata seniorky: Bruňanská K. (ŠŠK Prievidza), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA)

kata seniori: Miklovics D. (KK N. Zámky), Szolár P. (Budokan ZV), Šlehofer R. (ŠŠK BA), Štelcl A. (Metropol KE)

 

 

kata kadetky: Kadlecajová V. (Ekonóm TN)

kata kadeti: Muller J. (Kachi NR)


kata juniorky: Mrázová R. (Rapid BA)

kata juniori: Filip D. (Rapid BA)


kata U21 st.juniorky: Takáčová T. (ŠŠK BA)

kata U21 st.juniori: Hrčka R. (ŠŠK BA)


kumite kadetky:
- 47 kg:
Mierna A. (KK Mugen), Verebová S. (KKK KE)
- 54 kg: Zeumerová A. (Kachi NR)

- 61 kg: Jeseničová N. (Tornado)

+61 kg: Chrastinová P. (KK Mugen)


kumite kadeti:

- 52 kg: Chrenko J. (CMK BB)

- 57 kg: Krivda M. (Iglow SNV)

- 63 kg: Ivančík O. (Slovšport TT)

- 70 kg: Turčaník R. (Torade LM)

+70 kg: Bohunický L. (Rapid BA)


kumite juniorky:

- 48 kg: Jalowiczorová V. (Junior Prešov)

- 53 kg: Kvasnicová N. (Tornado)

- 59 kg: Luptáková N. L. (CMK BB), Polónyová B. (CMK BB)

- 66 kg: Váczy A. (ŠŠK BA)

+66 kg: Erdélyiová N. (ŠŠK BA)


kumite juniori:

- 55 kg: Dolnický A. (MŠK Žiar n/Hronom)

- 61 kg: Bukovič N. (KKK KE)

- 68 kg: Kováč S. (CMK BB), Sečkár Š. (CMK BB)

- 76 kg: Pirčák V. (KKK KE)

+76 kg: Antoš V. (Iglow SNV)


kumite st.juniorky U21:

- 50 kg: Mrázová L. (Ekonóm TN), Suchá B. (Seigokan)

- 55 kg: Vargová N. (Imperium NR)

- 61 kg: Helferová V. (Farmex NR)

- 68 kg: Krivdová S. (Iglow SNV)

+68 kg: Bakayová Z. (Imperium NR), Snopková V. (MŠK Žiar n/Hronom)


kumite st.juniori U21:

- 60 kg: Bugoš A. (UPJŠ KE), Čiaky M. (CMK BB)

- 67 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA)

- 75 kg: Janovčík M. (Iglow SNV)

- 84 kg: Kešeľak D. (Iglow SNV), Poliak J. (CMK BB)

+84 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)

 

 

Organizačné informácie:

 

KATA : kadet, junior, U21, senior

Odchod na turnaj je dňa 20.01.2023 (PIATOK v skorých ranných hodinách) - info bude doplnené

 

KUMITE: junior, U21

Odchod na turnaj je dňa 20.01.2023 (PIATOK) - info bude doplnené

 

KUMITE: kadet

KATA+KUMITE: U14

Odchod na turnaj je dňa 21.01.2023 (SOBOTA) - info bude doplnené