KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Hungarian Open Grand Prix 2022

HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX 2022 

Budaepešť/Maďarsko

12. november 2022

 

______________________________________________

 

 Výsledky turnaja

______________________________________________

 

 

 

 Bulletin turnaja

 

 

Pretekári, ktorých systém sportdata nepustí sa zaregistrovať do vyšších vekových kategórii, treba si vytvoriť druhé konto na sportdata.

 

V termíne 12.11.2022 sa bude konať turnaj Hungarian Open Grand Prix 2022, ktorý je zaradený v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2023 v Larnace/Cyprus:

 

Predbežný Plán prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2023

 

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni. 

 

Registrácia:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6355#a_eventhead