KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate Grand Prix Žilina 2024

Karate Grand Prix Žilina 2024

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky turnaja

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum konania: 04. mája 2024 (sobota)

Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4, Žilina 

Organizátor: Slovenský zväz karate, Stredoslovenský zväz karate 

Usporiadateľ: AC UNIZA Karate Klub Žilina (www.karateza.sk) 

 

Štartovné: 20,00 Eur za pretekára 

 

Štartovné sa uhrádza za celý klub výhradne bezhotovostne na číslo účtu SsZK do 07.05.2024

Názov účtu: Stredoslovenský zväz karate 

IBAN: SK26 0200 0000 0000 3653 8312 

Variabilný symbol: IČO klubu 

Špecifický symbol: 04052024 

Poznámka pre príjemcu : Štartovné - skrátený názov súťaže, skrátený názov klubu, počet

Súpiska pretekárov spolu s informáciami k platbe sa dá vytlačiť z konta klubu - www.szk-info.sk. 

 

Registrácia: len cez portál www.sutazekarate.sk 

Koniec registrácie: 01.mája 2024

 

!!! REGISTRÁCIA V DEŇ SÚŤAŽE NEBUDE MOŽNÁ !!!

 

Propozície