KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate 1 Youth League Poreč / Chorvátsko 2024

Karate1 Youth League

Poreč / Chorvátsko

27.06. - 30.06.2024

 

ktorá je zaradená

v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 2024 Benátky/Taliansko.

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024

a

v Pláne prípravy a sledovania talentovanej mládeže U14 2024

https://www.karate.sk/1992/plan-pripravy-a-sledovania-talentovanej-mladeze-u14-2024

 

Spôsob účasti:

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby


Registrácia v 2.fáze začína :

od 2024-04-11 o 12:00 hod. do 2024-06-12 o 12:00 hod. (GMT +0)

 

Otvorená registrácia, pokiaľ sa kategórie nenaplnia do počtu 96 prihlásení v kata aj v kumite.

 

Odkaz na Info na WKF sportdata.org:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=870#a_eventhead

 

Športovci môžu súťažiť len za krajinu uvedenú v ich medzinárodnom pase. Nesprávne zaregistrovaní športovci si musia zmeniť akreditáciu a zaplatiť pokutu
Platba je možná len prostredníctvom služby Paypal poskytovanej v online systéme Sportdata. Platby v hotovosti a registrácie na mieste nebudú akceptované.
Všetky položky budú na čakacej listine, kým nebude dokončená platba cez Paypal. Nezaplatené príspevky budú z čakacej listiny odstránené po 60 minútach.

 

Štartovné:
75€  (od 2024-03-27 12:00 do 2024-04-27 23:59, GMT +0)
90€  (od 2024-04-28 00:00 do 2024-05-27 23:59, GMT +0)
100€ (od 2024-05-28 00:00 do 2024-06-12 12:00, GMT +0)

 

V prípade turnajov Karate1 Youth League, ktoré sú zaradené v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Taliansko 2024, bude pri dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk) ktorémukoľvek reprezentantovi, ktorý je zaradený v širšej reprezentácii na r. 2024, refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk).

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať primerané náklady na základe zaslanej písomnej žiadosti reprezentanta (na macko@karate.sk) pred turnajom, kde mu SZK stanoví výšku refundovanej časti nákladov na základe vyhodnotenia výsledkov reprezentanta v sezóne 2023.

 

Odkaz na stránku karate.sk:

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024