KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Polish Open 2023

POLISH OPEN 2023 / Bielsko Biala, Poľsko

7. - 8. októbra 2023

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

 Results

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Registrácia:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6767#a_eventhead

 

 

Turnaj je zaradený:


- v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov Budapešť/Maďarsko 2023.

https://www.karate.sk/1858/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-seniorov-2023


- v predbežnom Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Tbilisi/Georgia 2024.

https://www.karate.sk/1913/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadet-junior-u21-2024


- v Pláne prípravy pre U14 na rok 2023.

https://www.karate.sk/1855/plan-pripravy-a-sledovania-talentovanej-mladeze-u14-2023

 

 

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.


!!! POZOR !!!

!!! Limit na prihlásenie je 2 400 !!!