KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Plán prípravy na ME seniorov 2024

(aktualizované 10.11.2023)

Plán prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov
8. - 12. máj 2024 / Zadar, Chorvátsko


Bulletin turnaja

 

Oficiálna stránka EKF:

https://karatezadar2024.hr/

 

Vzhľadom na komplikácie, ktoré nastávajú pri organizáciách výjazdov SZK pri veľkom počte pretekárov z dôvodov:
- odhlasovania, prihlasovania pretekárov na poslednú chvíľu, s tým spojené problémy pri obsadenosti miest v autobuse a zabezpečovaní spoločného ubytovania, častokrát problémy kvôli dostupným iba malým kapacitám v ubytovacích zariadeniach, ale a aj kvôli rýchlejšiemu vykonaniu prihlasovania a prípadných zmien pri nomináciách, aby sme zbytočne neplatili za zmeny, organizácia niektorých medzinárodných turnajov v pláne prípravy seniorov na r. 2024 - t. j. registrácia a organizácia výjazdu bude na individuálnej, resp. klubovej úrovni.

 

Výber reprezentantov na ME seniorov 2024

(aktualizované 21.02.2024)

 

Tento výber môže byť v priebehu sledovaného obdobia plánu prípravy doplnený, alebo naopak zúžený podľa preukazovanej športovej výkonnosti jednotlivými reprezentantami.


Forma podpory SZK, ktorá sa vzťahuje na uvedený výber reprezentantov, sledovaných v príprave na ME seniorov 2024:

 

1. SZK bude refundovať na základe žiadosti primerané náklady na účasť reprezentantovi na Karate1 Premier League, ktorý je vo WKF rankingu (určeného ku konkrétnemu turnaju) do 32 miesta, ale aj všetkým reprezentantom, ktorý sa dokážu dostať na štartovú listinu (platí pre K1 Premier League Paríž/FRA, K1 Premier League Antalya/TUR) vo výške 100% primeraných nákladov.

* K1 Premier League Cario/EGY - podpora zo SZK bude posudzovaná individuálne, po 19.2.2024 - po vyhodnotení predchádzajúcich turnajov zaradených v pláne prípravy na ME seniorov 2024.

 

2. V prípade turnajov Series A zaradených v plánoch prípravy na ME seniorov 2024 bude reprezentantom (Výber reprezentantov) na základe žiadosti refundovať 50 % z primeraných nákladov.
Pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), však SZK na základe žiadosti bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.
Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

Spôsob / Podmienky - refundácie nákladov

 

Príspevok reprezentanta na reprezentačné sústredenie v Sport Resort Slovenka:
- Treba uhradiť vopred v stanovenom termíne na účet SZK.
- Príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie v celkovej sume z NŠC, z Dukly alebo zo SZK.
- Reprezentanti, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie zo SZK sú tí reprezentanti, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS.
- Príspevok reprezentanta je nemenný (aj v prípade ak reprezentant neabsolvuje celé reprez. sústredenie). Uvedené pravidlo je zavedené z dôvodu, že reprezentanti, ktorí neabsolvujú celé reprez. sústredenie blokujú kapacitu ďalším záujemcom o reprez. sústredenie, ktorí sa vzhľadom na kapacitu možností v Sport Resort Slovenka nemôžu potom zúčastniť.


Poznámky:
- Plán prípravy na ME seniorov 2024 môže byť priebežne upravený, alebo doplnený.


Nominačné kritéria


Reprezentačné sústredenie
kata, kumite - senior
Dátum: 3. - 6. január 2024
Miesto: Moštenica
Spôsob účasti: nominácia

 

SeriesA
kata, kumite - senior
Dátum: 12 - 14. január 2024
Miesto: Atény / Grécko
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby
https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=818#a_eventhead

 

Grand Prix Croatia
kata - senior
Dátum: 19. - 21. január 2024
Miesto: Samobor / Chorvátsko
Spôsob účasti: nominácia / výjazd SZK

 

K1 Premier League
kata, kumite - senior
Dátum: 26. - 28. január 2024
Miesto: Paríž / Francúzsko
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

SeriesA
kata, kumite - senior
Dátum: 16 - 18. február 2024
Miesto: Larnaca / Cyprus
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Majstrovstvá Slovenska seniorov
kata, kumite - senior
Dátum: 2. marec 2024
Miesto: Zvolen
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Grand Prix Slovakia
kata, kumite - senior
Dátum: 15. - 17. marec 2024
Miesto: Bratislava
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=7474#a_eventhead

 

K1 Premier League
kata, kumite - senior
Dátum: 15. - 17. marec 2024
Miesto: Antalya / Turecko
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Golden Belt Zlatni Pojas
kata, kumite - senior
Dátum: 23. - 24. marec 2024
Miesto: Čačak / Srbsko
Spôsob účasti: nominácia / výjazd SZK

 

K1 Premier League
kata, kumite - senior
Dátum: 19. - 21. apríl 2024
Miesto: Cairo / Egypt
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Reprezentačné sústredenie
kata, kumite - senior
Dátum: apríl/máj 2024
Miesto: Moštenica
Spôsob účasti: nominácia

 

Majstrovstvá Európy seniorov 8. - 12. máj 2024 / Zadar, Chorvátsko