KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Plán prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2023

Plán prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov

24. - 29. októbra 2023 / Budapešť, Maďarsko

 

Bulletin turnaja


Oficiálna stránka turnaja:

https://karatebudapest2023.hu/

 

Oficiálna stránka WKF:

https://www.wkf.net/world-championships-main/senior/249

 

Vzhľadom na komplikácie, ktoré nastávajú pri organizáciách výjazdov SZK pri veľkom počte pretekárov z dôvodov:

- odhlasovania, prihlasovania pretekárov na poslednú chvíľu, s tým spojené problémy pri obsadenosti miest v autobuse a zabezpečovaní spoločného ubytovania, častokrát problémy kvôli dostupným iba malým kapacitám v ubytovacích zariadeniach, ale a aj kvôli rýchlejšiemu vykonaniu prihlasovania a prípadných zmien pri nomináciách, aby sme zbytočne neplatili za zmeny, organizácia niektorých medzinárodných turnajov v pláne prípravy seniorov na r. 2023 - t. j. registrácia a organizácia výjazdu bude na klubovej úrovni.

 

Výber reprezentantov (aktualizovaný 7.8.2023)


Tento výber môže byť v priebehu sledovaného obdobia plánu prípravy doplnený, alebo zúžený podľa preukazovanej športovej výkonnosti jednotlivými reprezentantami.

 

Forma podpory SZK, ktorá sa vzťahuje na uvedený výber reprezentantov, sledovaných v príprave na MS seniorov 2023:

 

1. SZK bude v sledovanom období plánoch prípravy pre rok 2023 refundovať na základe žiadosti náklady na účasť reprezentantovi na Karate1 Premier League, ktorý je vo WKF rankingu do 32 miesta vo výške 100% primeraných nákladov, do 64 miesta 50% primeraných nákladov. Reprezentanti s horším postavením v rankingu ako 64.miesto, podporovaní nebudú.

Pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), však SZK na základe žiadosti bude ktorémukoľvek reprezentantovi refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.
Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.


2. V prípade turnajov Karate1 Series A zaradených v plánoch prípravy pre rok 2023 bude reprezentantom širšej reprezentácie na základe žiadosti refundovať 50 % z primeraných nákladov.

Pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), však SZK na základe žiadosti bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.


3. V prípade turnajov Karate1 Youth League pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe žiadosti bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

Spôsob / Podmienky - refundácie nákladov

 

 

Príspevok reprezentanta na reprezentačné sústredenie v Sport Resort Slovenka:

 

- Treba uhradiť vopred v stanovenom termíne na účet SZK.

- Príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie v celkovej sume z NŠC, z Dukly alebo zo SZK.

- Reprezentanti, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie zo SZK sú tí reprezentanti, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS.

- Príspevok reprezentanta je nemenný (aj v prípade ak reprezentant neabsolvuje celé reprez. sústredenie). Uvedené pravidlo je zavedené z dôvodu, že reprezentanti, ktorí neabsolvujú celé reprez. sústredenie blokujú kapacitu ďalším záujemcom o reprez. sústredenie, ktorí sa vzhľadom na kapacitu možností v Sport Resort Slovenka nemôžu potom zúčastniť.

 

 

Karate1 SeriesA

kata, kumite

Dátum: 14. - 16.4.2023

Miesto: Richmond-Vancouver / Kanada

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=697#a_eventhead

 

Golden Belt Zlatni Pojas

kata, kumite

Dátum: 22.4.2023

Miesto: Čačak / Srbsko

Spôsob účasti: nominácia


Reprezentačné sústredenie
kata, kumite

Dátum: 28. - 30.4.2023

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Karate1 Premier League

kata, kumite

Dátum: 12. - 14.5.2023

Miesto: Rabat / Maroko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=699#a_eventhead

 

Eurocup

kata, kumite / U21
Dátum: 20.5.2023

Miesto: Zell am see / Rakúsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6495#a_eventhead


Karate1 Premier League

kata, kumite
Dátum: 9. - 11.6.2023

Miesto: Fukuoka / Japonsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=705#a_eventhead


Reprezentačné sústredenie

kata, kumite

Dátum: 16. - 18.6.2023

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Karate1 Youth League

kata, kumite / U21

Dátum: 29.6. - 2.7.2023

Miesto: Poreč / Chorvátsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=706#a_eventhead


Reprezentačné sústredenie

kata, kumite

Dátum: 28.8. - 1.9.2023

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Karate1 Premier League

kata, kumite

Dátum: 8. - 10.9.2023

Miesto: Dublin / Írsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=717#a_eventhead

 

Budapest open

kata, kumite

Dátum: 16. - 17.09.2023

Miesto: Budapešť / Maďarsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6508#a_eventhead

 

Croatia Open
kata, kumite
Dátum: 29.9. - 1.10.2023
Miesto: Rijeka / Chorvátsko
Spôsob účasti: nominácia

 

Karate1 SeriesA - účasť reprezentantov na tomto turnaji musí schváliť Komisia štátnej reprezentácie.

Prípadné žiadosti o účasť na K1 SeriesA Larnaca zasielajte na mail: macko@karate.sk

kata, kumite

Dátum: 29.9. - 01.10.2023

Miesto: Larnaca / Cyprus

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=719#a_eventhead

 

Polish Open

kata, kumite

Dátum: 7. - 08.10.2023

Miesto: Bielsko - Biala / Poľsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6767#a_eventhead


Reprezentačné sústredenie pred MS seniorov

kata, kumite

Dátum: 13. - 15.10.2023

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 


24.-29.10.2023 MAJSTROVSTVÁ SVETA SENIOROV Budapešť, Maďarsko

 

 

Poznámky:

 

- SZK zabezpečuje účasť na sledovaných turnajoch vybraným reprezentantom podľa výkonnosti a po dohode.
- Plán prípravy na MS seniorov 2023 môže byť priebežne upravený, alebo doplnený.

 

 

Nominačné kritéria