KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Plán prípravy na Majstrovstvá Európy kadet, junior, U21 2024

Plán prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21

9. - 11. február 2024 / Tbilisi, Georgia


Vzhľadom na komplikácie, ktoré nastávajú pri organizáciách výjazdov SZK pri veľkom počte pretekárov z dôvodov:

- odhlasovania, prihlasovania pretekárov na poslednú chvíľu, s tým spojené problémy pri obsadenosti miest v autobuse a zabezpečovaní spoločného ubytovania, častokrát problémy kvôli dostupným iba malým kapacitám v ubytovacích zariadeniach, ale a aj kvôli rýchlejšiemu vykonaniu prihlasovania a prípadných zmien pri nomináciách, aby sme zbytočne neplatili za zmeny, organizácia niektorých medzinárodných turnajov v pláne prípravy kadetov, juniorov, U21 na r. 2024 - t. j. registrácia a organizácia výjazdu bude na klubovej úrovni.

 

Príspevok reprezentanta na reprezentačné sústredenie v Sport Resort Slovenka:- Treba uhradiť vopred v stanovenom termíne na účet SZK.

- Príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie v celkovej sume z NŠC, z Dukly alebo zo SZK.

- Reprezentanti, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie zo SZK sú tí reprezentanti, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS.

- Príspevok reprezentanta je nemenný (aj v prípade ak reprezentant neabsolvuje celé reprez. sústredenie). Uvedené pravidlo je zavedené z dôvodu, že reprezentanti, ktorí neabsolvujú celé reprez. sústredenie blokujú kapacitu ďalším záujemcom o reprez. sústredenie, ktorí sa vzhľadom na kapacitu možností v Sport Resort Slovenka nemôžu potom zúčastniť.

 

 

1. V prípade turnajov Karate1 Series A zaradených v plánoch prípravy pre rok 2023 bude reprezentantom širšej reprezentácie na základe písomnej žiadosti (zaslanej na macko@karate.sk) refundovať 50 % z primeraných nákladov.

Pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), však SZK na základe žiadosti bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

2. V prípade turnajov Karate1 Youth League pri účasti na turnaji a dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe písomnej žiadosti (zaslanej na macko@karate.sk) bude ktorémukoľvek reprezentantovi širšej reprezentácie refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom, alebo získajú v tomto roku medailové umiestnenie na ME, alebo MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

 

Spôsob / Podmienky - refundácie nákladov

 

 

Reprezentačné sústredenie

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 28.8. - 1.9.2023

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia


Budapest open

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 16. - 17.09.2023

Miesto: Budapešť / Maďarsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6508#a_eventhead


Croatia Open

kata: kadet, junior, U21

kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 29.9. - 1.10.2023

Miesto: Rijeka / Chorvátsko

Spôsob účasti: nominácia


Karate1 SeriesA - účasť reprezentantov na tomto turnaji musí schváliť Komisia štátnej reprezentácie.

Prípadné žiadosti o účasť na K1 SeriesA Larnaca zasielajte na mail: macko@karate.sk

kata: junior, U21

kumite: U21

Dátum: 29.9. - 01.10.2023

Miesto: Larnaca / Cyprus

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=719#a_eventhead

 

(doplnené 27.8.2023)

Polish Open
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 07. - 08.10.2023
Miesto: Bielsko Biala / POL
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6767#a_eventhead

 

(doplnené 27.8.2023)

Reprezentačné sústredenie
kumite: U21
Dátum: 13. - 15.10.2023
Miesto: Moštenica
Spôsob účasti: nominácia

 

(doplnené 27.8.2023)

Slovenský pohár - 1. kolo
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 21.10.2023
Miesto: Myjava
Spôsob účasti: registrácia cez kluby

 

(doplnené 27.8.2023)

Hungarian Open
kata, kumite: kadet, junior
Dátum: 11.11.2023
Miesto: Budapešť / Maďarsko
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=7557#a_eventhead

 

(doplnené 27.8.2023)

Slovenský pohár - 2. kolo
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 18.11.2023
Miesto: Prešov
Spôsob účasti: registrácia cez kluby

 

(doplnené 27.8.2023)

Karate1 SeriesA
kata: junior, U21

kumite: U21
Dátum: 24. - 26.11.2023
Miesto: Matosinhos / Portugalsko
Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=770#a_eventhead

 

(doplnené 27.8.2023)

Majstrovstvá Slovenska
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 02.12.2023
Miesto: Košice
Spôsob účasti: registrácia cez kluby

 

(doplnené 27.8.2023)

Karate1 Youth League
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 08. - 10.12.2023
Miesto: Venice / Taliansko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=771#a_eventhead

 

(doplnené 27.8.2023)

Reprezentačné sústredenie
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 03. - 06.01.2024
Miesto: Moštenica
Spôsob účasti: nominácia

 

(doplnené 27.8.2023)

Grand Prix Croatia
kata, kumite: kadet, junior, U21
Dátum: 19. - 21.01.2024
Miesto: Samobor / Chorvátsko
Spôsob účasti: nominácia

 

 

 

9.-11.2.2024 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY kadetov, juniorov, U21

Tbilisi, Georgia

 

Poznámky:


- SZK zabezpečuje účasť na sledovaných turnajoch vybraným reprezentantom podľa výkonnosti a po dohode.
- Plán prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 2024 môže byť priebežne upravený, alebo doplnený.

 

Nominačné kritéria