KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Plán prípravy na MS 2024

(aktualizované 17.06.2024)

 

Plán prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21
09. - 13. október 2024 / Benátky, Taliansko

 

Bulletin turnaja

  Bulletin turnaja

 

Oficiálna stránka WKF


https://www.worldchampionshipvenice2024.it/

 

Vzhľadom na komplikácie, ktoré nastávajú pri organizáciách výjazdov SZK pri veľkom počte pretekárov z dôvodov:

- odhlasovania, prihlasovania pretekárov na poslednú chvíľu, s tým spojené problémy pri obsadenosti miest v autobuse a zabezpečovaní spoločného ubytovania, častokrát problémy kvôli dostupným iba malým kapacitám v ubytovacích zariadeniach, no najmä kvôli rýchlejšiemu vykonaniu prihlasovania a prípadných zmien pri nomináciách, aby sme zbytočne neplatili za zmeny, organizácia niektorých medzinárodných turnajov v pláne prípravy kadetov, juniorov, U21 na r. 2024 - t. j. registrácia a organizácia výjazdu bude na klubovej úrovni, resp. individuálnej úrovni.

 

1. Príspevok reprezentanta na reprezentačné sústredenie v Sport Resort Slovenka:

-  treba uhradiť vopred v stanovenom termíne na účet SZK.

-  príspevok reprezentanta neplatí pre reprezentantov, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie v celkovej sume z NŠC, z Dukly alebo zo SZK.

-  reprezentanti, ktorí majú hradené reprezentačné sústredenie zo SZK sú tí reprezentanti, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, alebo MS.

-  reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude určená výška príspevku individuálne, na základe posúdenia výkonnosti v sezóne 2023.

- príspevok reprezentanta je nemenný (aj v prípade ak reprezentant neabsolvuje celé reprez. sústredenie). Uvedené pravidlo je zavedené z dôvodu, že reprezentanti, ktorí neabsolvujú celé reprez. sústredenie blokujú kapacitu ďalším záujemcom o reprez. sústredenie, ktorí sa vzhľadom na kapacitu možností v Sport Resort Slovenka nemôžu potom zúčastniť.


2. V prípade turnajov Karate1 Youth League a SeriesA ktoré sú zaradené v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Taliansko 2024, bude pri dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk) ktorémukoľvek reprezentantovi, ktorý je zaradený v širšej reprezentácii na r. 2024, refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk). 

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať primerané náklady na základe zaslanej písomnej žiadosti reprezentanta (na macko@karate.sk) pred turnajom, kde mu SZK stanoví výšku refundovanej časti nákladov na základe vyhodnotenia výsledkov reprezentanta v sezóne 2023. 

 

3. Pre reprezentantov, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS, pre reprezentantov / pretekárov, ktorí sú zaradení v zozname širšej reprezentácie a vo výbere talentovanej mládeže pre r.2024 platí, že turnaje, ktoré nie sú v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 2024, nebudú zo SZK podporované a tým pádom ani refundované.

 

 

 Zoznam širšej reprezentácie pre rok 2024

 

 Výber talentovanej mládeže pre rok 2024

 

Spôsob / Podmienky - refundácie nákladov

 

 

Grand Prix Slovakia

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 15. - 17.03.2024

Miesto: Bratislava / Slovensko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Golden Belt Zlatni Pojas

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 23. - 24.03.2024

Miesto: Čačak/Srbsko

Spôsob účasti: nominácia/výjazd SZK

 

Reprezentačné sústredenie

kata: kadeti, juniori, U21

Dátum: 05. -07.04.2024

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Reprezentačné sústredenie

kumite: U21

Dátum: 26. -28.04.2024

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia


Karate1 Youth League  

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 16. - 19.05.2024

Miesto: A Coruňa/Španielsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Reprezentačné sústredenie 

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 14. -16.06.2024

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Karate1 Youth League  

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 27. - 30.06.2024

Miesto: Poreč/Chorvátsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

Link na formulár: https://forms.gle/NDrhzUHV7pyHX6Mz9

 

Reprezentačné sústredenie

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 26. - 30.08.2024

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

Croatian Karate Open

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 06. - 08.09.2024

Miesto: Rijeka/Chorvátsko

Spôsob účasti: nominácia/výjazd SZK

 

1. kolo Slovenský pohár   

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 14.09.2024

Miesto: 

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

SeriesA

kata, kumite: U21

Dátum: 13. - 15.09.2024

Miesto: Salzburg/Rakúsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=880#a_eventhead

 

Budapest Open

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 20. - 22.09.2024

Miesto: Budapešť/Maďarsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=7446#a_eventhead

 

Reprezentačné sústredenie

kata, kumite: kadet, junior, U21

Dátum: 27. - 29.09.2024

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

09. - 13. október 2024  MAJSTROVSTVÁ SVETA kadetov, juniorov, U21  Benátky, Taliansko

 

Poznámky:

 

- SZK zabezpečuje účasť na sledovaných turnajoch vybraným reprezentantom podľa výkonnosti a po dohode.

- Plán prípravy na MS kadetov, juniorov, U21 2024 môže byť priebežne upravený, alebo doplnený.

 

 Nominačné kritéria