Kontakt

Odoslať túto stránku e-mailom

Dom Športu, Junácka 6, BratislavaAdresa sídla

Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava

Identifikačné údaje

IČO: 30811571

DIČ: 2020888628
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu: 6617210005/1111

IBAN: SK6111110000006617210005

Kontakty

  email: karate@karate.sk
  telefón: 02/49249 132
  mobil: 0903 692 095
  fax: 02/49249 539

  tu