KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LETNÉ KLUBOVÉ SÚSTREDENIA 2024

LETNÉ KLUBOVÉ SÚSTREDENIA 2024

========================================================


Kluby SZK organizujú pravidelne každý rok letné sustredenia a campy. Na stránke SZK uvádzame výber niektorých z nich.

Ak by mal akýkoľvek klub záujem o uverejnenie informácií ohľadom svojho klubového sústredenia na stránke SZK, kontaktujte prosím sekretariát zväzu na mail: karate@karate.sk


========================================================

 

Miesto: Športové centrum EKOMA Zvolen

Tréner: Michal ŠLACHTOVSKÝ

Kontakt: 0905 820 713, miskosy@gmail.com