KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Plán prípravy a sledovania talentovanej mládeže U14 - 2024

Plán prípravy a sledovania talentovanej mládeže U14

2024

 

1.) Vzhľadom na komplikácie, ktoré nastávajú pri organizáciách výjazdov SZK pri veľkom počte pretekárov z dôvodov:

odhlasovania, prihlasovania pretekárov na poslednú chvíľu, s tým spojené problémy pri obsadenosti miest v autobuse a zabezpečovaní spoločného ubytovania, častokrát problémy kvôli dostupným iba malým kapacitám v ubytovacích zariadeniach, ale a aj kvôli rýchlejšiemu vykonaniu prihlasovania a prípadných zmien pri nomináciách, aby sme zbytočne neplatili za zmeny, organizácia niektorých medzinárodných turnajov v pláne prípravy U14 na r. 2024 - t. j. registrácia a organizácia výjazdu bude na klubovej úrovni.

 

2.) Príspevok na sústredenie talentovanej mládeže U14 v Sport Resort Slovenka:

- treba uhradiť vopred v stanovenom termíne na účet SZK.

príspevok pretekára je nemenný (aj v prípade ak pretekár neabsolvuje celé sústredenie).

Uvedené pravidlo je zavedené z dôvodu, že pretekári, ktorí neabsolvujú celé sústredenie blokujú kapacitu ďalším záujemcom o sústredenie, ktorí sa vzhľadom na kapacitu možností v Sport Resort Slovenka nemôžu potom zúčastniť. 

 

Sústredenie výberu talentovanej mládeže U14 kumite

kumite - U14

Dátum: 09. - 11. február 2024                                                 

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia   

 

Pohár SŠŠ  

kumite - U14                               

Dátum: 10. marec 2024                                 

Miesto: Banská Bystrica                                                              

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

Grand Prix Slovakia               

kata, kumite - U14         

Dátum: 15. - 17. marec 2024 

Miesto: Bratislava                                                                  

Spôsob účasti:  registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

      

Sústredenie výberu talentovanej mládeže U14 kata

kata - U14                                                                                     

Dátum: 05. - 07. apríl 2024                                                              

Miesto: Moštenica

Spôsob účasti: nominácia

 

GP Žilina                                

kata, kumite - U14                               

Dátum: 04. máj 2024

Miesto: Žilina                                                                          

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby


Sústredenie výberu talentovanej mládeže U14

kata, kumite - U14                                                                          

Dátum: 

Miesto:

Spôsob účasti:

                                                

K1 Youth League                  

kata, kumite - U14                               

Dátum: 27. - 30. jún 2024                                                                            

Miesto: Poreč / Chorvátsko

Spôsob účasti: registrácia a organizácia výjazdu cez kluby


Sústredenie výberu talentovanej mládeže U14

kata, kumite - U14                               

Dátum: august 2024                          

Miesto: Sport Resort Slovenka, Moštenica

Spôsob účasti: nominácia