KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí a žiakov v agility, kata, kumite jednotlivcov - 3. kolo

Slovenský pohár

detí a žiakov v agility, kata, kumite

jednotlivcov - 3. kolo

 

 

 Výsledky turnaja

Výsledky turnaja

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum: 13. apríl 2024  - Sobota - od 09.00 hod.  

  

Miesto konania:  Športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa 

                                  

Organizátor: Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava  

 

Štartovné: 15,- €   za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách
(napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
18,- €   za pretekára pre štart v troch kategóriách

 

 

Online registrácia bude možná do 10.04.2024 (STREDA) do 24:00 hod.!

 

 Propozície

 

 Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - SZK2023

 

 

Štartovné sa bude uhrádzať prevodom na účet SZK až po skončení súťaže, najneskôr však do 3 pracovných dní (platbe v hotovosti na mieste nie je možná). Komisia ŠTK zverejní po súťaži každému klubu v informačnom systéme v klubovom konte, v záložke SúťažeKARATE skutočný počet pretekárov na základe aktualizovanej súpisky zo dňa súťaže. Podklady k platbe budú uvedené na konci Súpisky z danej súťaže. Pri úhrade  uveďte do poznámky názov klubu a súťaže. Pozor, ak klub neaktualizuje súpisku, t.j. u komisii ŠTK neodhlási pretekárov, ktorí sa súťaže nezúčastnia, najneskôr 90 minút pred začatím príslušnej kategórie, títo pretekári budú započítaní do súpisky na výpočet úhrady štartovného.