KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

CROATIA OPEN 2017

CROATIA OPEN

(30.9. - 1.10.2017)

Turnaja sa zúčastnilo 1398 pretekárov z 28 krajín sveta.

 

Výsledky turnaja

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

1.miesto - JAKUB ŠTETINA kumite kadeti - 57 kg

(počet pretekárov v kategórií 48)

1.miesto - PATRIK ŠEBOK kumite kadeti + 70 kg

(počet pretekárov v kategórií 25)

1.miesto - MIMOLAT BAGAEV kumite juniori - 61 kg

(počet pretekárov v kategórií 46)

1.miesto - TOMÁŠ KÓSA kumite juniori + 76 kg

(počet pretekárov v kategórií 27)

2.miesto - KRISTÍNA ŠIMČÍKOVÁ kumite kadetky - 47 kg

(počet pretekárov kategórií 26)

2.miesto - ZOJA ZIMNIKOVALOVÁ kumite kadetky - 54 kg

(počet pretekárov v kategórií 52)

2.miesto - SÁRA KRIVDOVÁ kumite kadetky + 54 kg

(počet pretekárov v kategórií 55)

3. miesto - JANA VAŇUŠANIKOVÁ kata juniorky

(počet pretekárov v kategórií 41)

3.miesto - PAVOL SZOLÁR kata juniori

(počet pretekárov v kategórií 40)

3.miesto - ANDREJ TVRDOŇ kumite kadeti - 52 kg

(počet pretekárov v kategórií 51)

3.miesto - ADI GYURIK kumite juniori - 76 kg

(počet pretekárov v kategórií 35)

 

 

 

 

Bulletin turnaja

 

 

 

 

 

Dňa 30.9. - 1.10.2017 sa v Chorvátsku, v Rijeke uskutoční 17. ročník Croatia Open Karate, ktorý je nominačným turnajom pre kategórie kadetov, juniorov na Majstrovstvá sveta 2017/Tenerife, Španielsko a Majstrovstvá Európy 2018/Sochi, Rusko


!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 22.9.2017 (PIATOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


!!! Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba obratom nahlásiť na macko@karate.sk !!!


!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 22.9.2017 (PIATOK), budú nahradení ďalšími reprezentantami !!!


Nominácia reprezentantov:

Nominácia reprezentantov môže byť doplnená.

 

Kata kadetky: Hlavačková N. (Kachi NR), Kubišová E. (Ekonóm TN), Jankurova V. (Shihan Poprad), Čukanová M. (Rapid BA), Droppová N. (ŠŠK BA), Niznerová K. (Rapid BA)

Kata juniorky: Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza) + kata team (+ Jankurova V.),

Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Pištová S. (Slovšport TT) + kata team (+ Droppová N.)

 

Kata kadeti: Pišta J. (Slovšport TT), Droppa N. (ŠŠK BA), Štelcl A. (Metropol KE),

Hrčka R. (ŠŠK BA), Šlehofer R. (ŠŠK BA), Rebro M. (ŠŠK BA) - kata team

Kata juniori: Duška E. (Kachi NR), Šípek M. (KK Nové Zámky), Bednarčík S. (Shihan PO), Szolár P. (Budokan ZV)

 

Kumite kadetky - 47 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov), Schlettová D. (Rapid BA), Podobová E. (Kumade Topoľčany)
Kumite kadetky - 54 kg: Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom), Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina), Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)
Kumite kadetky +54 kg: Kozárová E. ( Farmex NR), Krivdová S. (Iglow SNV), Bakayová Z. (Torashiro NR)


Kumite kadeti - 52 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA), Černický J. (Iglow SNV), Mácha M. (Katsudo Sabinov), Loch S. (Farmex NR)

Kumite kadeti - 57 kg: Demský Ľ. (KKK KE), Poliak J. (CMK BB), Černický J. (Iglow SNV), Jalowiczor M. (Shihan PO), Štetina J. (Spartak Myjava), Hauser I. (Iglow SNV), Jurík M. (Farmex NR)

Kumite kadeti - 63 kg: Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom), Pápay M. (Farmex NR), Šimun M. (ŠŠK BA), Gilla M. (MP Brezno), Janovčík M. (Iglow SNV), Javorský Š. (Iglow SNV)

Kumite kadeti - 70 kg: Bagita D. (Taiyó Kolárovo), Jurák A. (ŠKM Stará Ľubovňa)

Kumite kadeti +70 kg: Schwartz R. (Union KE), Szabó K. (Kachi NR), Šebok P. (Farmex NR), Gama K. (ŠŚK BA)


Kumite juniorky - 48 kg: Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite juniorky - 53 kg:
Bogárová D. (Dukla BB), Krošláková M. (Kumade TO)

Kumite juniorky - 59 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina), Nehilová M. (CMK BB), Laliová V. (CMK BB), Palinkášová L. (Farmex NR)

Kumite juniorky + 59 kg: Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom), Adamová S. (Katsudo Sabinov), Pekarčíková M. (Iglow SNV)

 

Kumite juniori - 55 kg: Duška E. (Kachi NR)

Kumite juniori - 61 kg: Tapajčík S. (CMK BB), Bagaev M. (ŠŠK BA), Hajdu M. (ŠŠK BA), Šutiak P. (Rapid BA)

Kumite juniori - 68 kg: Podsklan D. (Dukla BB), Maroši D. (ŠŠK BA), Tchur P. (KKK KE), Vanka Z. (MŠK Žiar n/Hronom)

Kumite juniori - 76 kg: Gyurik A. (Rapid BA), Fančo T. (Rapid BA)

Kumite juniori +76 kg: Kósa T. (Dukla BB)

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj je dňa 29.9.2017 (PIATOK): kateg. KUMITE

 

v Nitre o 8:15 hod. - stretnutie reprezentantov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)
o 8:30 hod. - odchod autobusu

v Bratislave o 9:45 hod. - stretnutie reprezentantov (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)
o 10:00 hod. - odchod autobusu
o 10:30 hod. - odchod autobusu (z hlavnej železničnej stanice v Bratislave)

 

Odchod na turnaj je dňa 30.9.2017 (SOBOTA): kateg. KATA

 

- z Nitry o 7:30 hod. - odchod autobusu (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

- z Bratislavy o 9:00 hod. - odchod autobusu (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v SOBOTU 30.9.2017 v nočných hodinách: kateg. KUMITE

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 1.10.2017 v nočných hodinách: kateg. KATA

 

Účastnícky poplatok je 50 € (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu).

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (30.9.-1.10.2017) ako aj cestovné poistenie na dni 29.9.-2.10.2017.


!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz + splnomocnenie na cestu do zahraničia pre osoby mladšie ako 18 rokov !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.


Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

KUMITE

Reprezentanti AKKB, BUK = je potrebné splnomocniť trénera Petra Macka.

Splnomocnenie

 

Reprezentanti Západoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera Tomáša Klemana.

Splnomocnenie

 

Reprezentanti Stredoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera Jána Novosada.

Splnomocnenie

 

Reprezentanti VUKABU, Tatranskej únie = je potrebné splnomocniť trénera Jaroslava Javorského.

Splnomocnenie

 

KATA

Reprezentanti = je potrebné splnomocniť trénera Petra Baďuru - na cestu späť

Splnomocnenie

 

!!! Druhé splnomocnenie na jednosmernú cestu do Chorvátska, Vám bolo zaslané na mail !!!