KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Hungarian Open 2017

Hungarian open 2017

15.9.2017

 

Výsledky turnaja

https://sites.google.com/site/martialartsprograms/oktober/hungarian-open/sorsolas

 

 

 

Časový harmonogram:

Časový harmonogram turnaja

 

ŠTARTOVÁ LISTINA - SLOVAK NATIOANL TEAM

(v prípade zmien kontaktujte trénera - Petra Macka na mail: macko@karate.sk)

 

  Informácie o turnaji

 

Bulletin turnaja

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj je dňa 15.10.2017 (NEDEĽA):

 

1.AUTOBUS z Bratislavy:

v Bratislave o 5:45 hod. - stretnutie reprezentantov (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)
                o 6:00 hod. - odchod autobusu

(čas odchodu sa môže zmeniť + - po uverejnení programu od organizátora súťaže)


Zoznam reprezentantov v autobuse zo ZÁPADU:

Loch S., Jurík M., Šimun M., Hajdu M., Fančo T., Čukanova M., Niznerová K., Šípek M., Vlasakova A., Mrázová L., Hrabačka R., Hrdlovič M., Melicher M., Žbodák T.,
MACKO P., CISÁR M., JANKÓ V., KONRÁD N.


2.AUTOBUS z Košíc:

Odchod autobusu:

v Košiciach o 5:00 hod. Sídlisko Ťahanovce OD KIK

v Košiciach o 5:15 hod. Sídlisko KVP OD Billa.

 

Zoznam reprezentantov v autobuse z VÝCHODU:

Jalowiczor M., Bryndzova M., Tchur P., Bednarčík S., Chudík A., Jankurova N., Kačírek Š., Bandurová V., Fabián M., Kantoráková A.,

BOZOGÁŇ P., BACSKAI I., BOZOGÁŇ P.jr., KOŽÁK P., ŠIMKO S.

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v NEDEĽU 15.10.2017 vo večerných hodinách.

 

Účastnícky poplatok je 25 (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu).

 

!!! Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz + splnomocnenie na cestu do zahraničia pre osoby mladšie ako 18 rokov + uzavretie športovej poistky na deň turnaja (15.10.2017) ako aj cestovné poistenie na dni 15.-16.10.2017!!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

Reprezentanti v autobuse zo ZÁPADU = je potrebné splnomocniť trénera PETRA MACKA

Splnomocnenie

 

Reprezentanti v autobuse z VÝCHODU = je potrebné splnomocniť trénera PETRA BOZOGÁŇA

Splnomocnenie

 

 

!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 10.10.2017 (UTOROK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


!!! Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba obratom nahlásiť na macko@karate.sk !!!

!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 10.10.2017 (UTOROK), budú nahradení ďalšími reprezentantami !!!

 

!!! UPOZORNENIE !!!

Hungarian Open nebude bodovaný, nakoľko sa ho zúčastnia iba vybraní reprezentanti, pričom ďalší reprezentanti sú nominovaní na reprezentačné sústredenie, ktoré tiež nebude bodované, aby neboli jednotliví reprezentanti zvýhodnení.


Pri potvrdzovaní nominácie treba uvieť s ktorým autobusom bude reprezentant cestovať.

 

 

Nominácia reprezentantov:

Nominácia reprezentantov môže byť doplnená.

 

Kata 12-13 dievčatá:

Vlasáková A. (Ekonóm TN), Bruňanská K.( ŠŠK Prievidza)

Kata 12-13 chlapci:

Klačan P. (KK Nové Zámky), Sečkár (MŠK Žiar n/Hronom)

Kata kadetky:

Jankúrová N. (Shihan Poprad), Čukanová M. (Rapid BA), Niznerová K. (Rapid BA)

Kata kadeti:

Hrčka R. (ŠŠK BA), Droppa N. (ŠŠK BA), Šlehofer R. (ŠŠK BA), Rebro M. (ŠŠK BA), Kunik D. (Kachi NR)

Kata juniorky:

Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza)

Kata juniori:

Šípek M. (KK Nové Zámky), Bednarčík S. (Shihan PO)


Kumite 12-13 dievčatá:

- 42 kg Kvasnicová N. (Kachi NR), Mrázová L.(Ekonom TN), Pechotová A. (AC UNIZA Žilina)

- 47 kg Bolečková V. (Kachi NR.), Vlasáková A. (Ekonóm TN)

+ 47 kg Snopková E. (MŠK Žiar n/Hronom), Hóková E. (Farmex NR), Krištanová N. (Vranov n/Topľou), Pigová E. (Katsudo Sabinov), Pápištová E. (Ekonóm TN),
Mesárošová N. (Kachi NR)

Kumite 12-13 chlapci:

- 40 kg: Čiaky M. (CMK BB), Karabin V. (Farmex NR)

- 45 kg: Hrabačka R. (ŠŠK BA),  Hrdlovič M. (1.KCP Pezinok)

- 52 kg: Chudík A. (Shihan PO)

- 57 kg: Kešelák D. (Iglow SNV)

- 63 kg: Válek Š. (KK Trstená)

+ 63 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA)

Kumite kadetky - 47 kg:

Podobová E. (Kumade Topoľčany), Langová K. (Kumade Topoľčany), Herditzka M. (UPJŠ KE)

Kumite kadetky - 54 kg:

Dudjaková S. (AC UNIZA Žilina), Herditzka V. (UPJŠ KE), Hanákova K. (MŠK Žiar n/Hronom)

Kumite kadetky +54 kg:,

Bakayová Z.(Torashiho NR), Bryndzová (Junior Prešov)

Kumite kadeti - 52 kg:

Loch S. (Farmex NR), Černický J. (Iglow SNV), Čanky M. (Spartak Myjava), Vašíček T. (Ekonóm TN),

Kumite kadeti - 57 kg:

Poliak J. (CMK BB), Jurík (Farmex NR),  Jalowiczor M. (Shihan PO), Hauser I. (Iglow SNV), Černický J. (Iglow SNV), Melicher M. (ŠŠK BA), Černiansky P. (Rapid BA)

Kumite kadeti - 63 kg:

Šimun M. (ŠŠK BA), Gilla M. (MP Brezno), Janovčík M. (Iglow SNV), Javorský Š. (Iglow SNV), Bohunický D. (Rapid BA)

Kumite kadeti - 70 kg:

Cuker O. (Katsudo Sabinov), Urbánek D. (ŠKP Čadca), Forró Á. (Taiyó Kolárovo), Ćernák Š. (Farmex NR)

Kumite kadeti +70 kg:

Szabó K. (Kachi NR), Gama K. (ŠŚK BA)

Kumite juniorky - 53 kg:

Kabáčová M. (CMK BB)

Kumite juniorky - 59 kg:

Nehilová M. (CMK BB), Laliová V. (CMK BB)

Kumite juniorky +59 kg:

Pekarčíková M. (Iglow SNV)

Kumite juniori - 61 kg:

Hajdu M. (ŠŠK BA), Šutiak P. (Rapid BA), Pončka M. (AC UNIZA ŽILINA)

Kumite juniori - 68 kg:

Tchur P. (KKK KE), Vanka Z. (MŠK Žiar n/Hronom)

Kumite juniori - 76 kg:

Fančo T. (Rapid BA)