KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3.kolo AKKB

Asociácia karate klubov Bratislava

AKKB

3. kolo Bratislavského pohára v karate - 2024


Majstrovstvá Bratislavy detí a žiakov


Turnaj ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov

 

(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 Program turnaja / Time table

 

Dátum:
20. apríl 2024 (sobota) o 09:00 hod.


Miesto konania:
ŠPORTOVÁ HALA DRAŽDIAK
Tematínska 5, 851 05

BRATISLAVA

 

Organizátor:
Slovenský zväz karate


Usporiadateľ:
Asociácia karate klubov Bratislava

ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA

 

Registrácia:

Online registrácia bude uzavretá 17.04.2024 (streda) do 24:00 hod.!

 

https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=708

 

Propozície

 

 

 

 

Možnosti parkovania v blízkosti športovej haly: