KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

AKKB - 2.kolo

Asociácia karate klubov Bratislava
AKKB

 

2. kolo Bratislavského pohára v karate


„otvorené" Majstrovstvá Bratislavy seniorov

„otvorený" turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov a U21
(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Výsledky turnaja

 

 

 

Dátum: 8. apríl 2018 (NEDEĽA)

Miesto konania: SPOLOČENSKÝ DOM VINIČNÉ, Cintorínska 11, 900 23 Viničné

Organizátor: Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava a 1. Karate Club Pezinok

Kontakt:
Mgr. Peter Macko, PhD., mob.: 0948 123 103

Mgr. Juraj Gažo, PhD., mob.: 0911 220 405,
e-mail: juraj_gazo@yahoo.com, copy to: macko@karate.sk

 

Registrácia: https://sutazekarate.sk/sutaze.php?s=

 

Propozície turnaja