KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

11. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

11.ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

 

Výsledky turnaja

 

Organizátor: Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Bozogáň
Dátum konania: 20.1.2018 (sobota)
Miesto konania: Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice
Prezentácia: www.sutazekarate.sk
Štartovné: 15 Eur /kategória/pretekár / každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!
Ceny: 1. - 3. miesto - pohár,diplom
Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich
Rozhodcovia: Manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov a dozorcov zápasu nominuje organizátor

Informácie: 0907 927132 - Ing. Bozogáň, dorka@extel.sk

 

Propozície

Harmonogram