KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí a žiakov - 2. kolo (Šurany)

SLOVENSKÝ POHÁR

DETÍ, ŽIAKOV - 2 . kolo

+

KARATE AGILITY

 

Dátum: 4. marca 2017 - SOBOTA - 09:00 hod.

Miesto konania: Športová hala Šurany , ul. Bernoláková 3, ŠURANY

                              GPS súradnice: 48.0856189,18.185678800000005

Usporiadateľ: KK Triumph Šurany, Roman Frnda  

                          tel: 0905828294,

                          e-mail: frndarom@gmail.com

Organizátor: SZK

Štartovné: 12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach

                                (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)

                     15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

 

VÝSLEDKY:

 

Poradie pretekárov 2.kolo SP detí  a mládeže 4.3.2017 Šurany

Medailová štatistika 2.kolo SP detí  a mládeže 4.3.2017 Šurany

Štatistika účasti 2.kolo SP detí  a mládeže 4.3.2017 Šurany

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk

2. REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke: www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE. V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na: Ľubomír Striežovský: 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický: 0903/910905.

 

Pri online registrácii sa prosím riaďte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

 

Online registrácia bude uzavretá 03.03.2017 o 24:00 hod.!

 

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK. POZOR - nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na: www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná. Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

 

3. VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu - NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU  STOLÍKU ŠTK. Začiatočníci pri prezentácii na tatami musia nastupovať s opaskami svojho STV.

 

!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!! Tolerancia hmotnosti pre kategórie do 11 rokov sa upravuje na 1200 gramov. Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi.

 

4. V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý s každým.

 

5. Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle pravidiel. V kategóriách 5 - 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ!!!

 

Program uzavretia registrácie:

07.30 - 8.30 hod.

KARATE AGILITY -Všetky kategórie                                                                                        

                              

Súbežne aj KATA  ZAČIATOČNÍCI

Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 8.50 hod.

 

08.30 - 09.30 hod. KATA  chlapci, dievčatá, ml. žiaci,

                                            ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

 

09.30 - 10.30 hod. KUMITE  chlapci, dievčatá,

                                                ml. žiaci, ml. žiačky

10.30 - 11.00 hod. KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

 

Program súťaže:

09.00 hod.   - súťaž - KARATE AGILITY

                                   - KATA  začiatočníci

                     - KATA pokročilí  

 

Cca 11,00-12,00 hod.   - Slávnostné otvorenie

 

                     Súťaž – KUMITE (začiatočníci, pokročilí)

                    - KUMITE  chlapci, dievčatá

                    - KUMITE  ml. žiaci, ml. žiačky

                    - KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

 

 

Kata začiatočníci:

 

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

do 5rokov

Max. STV 7. kyu

Dievčatá

do 5rokov

Max. STV 7. kyu

Chlapci

6-7 rokov

Max. STV 7. kyu

Dievčatá

6-7 rokov

Max. STV 7. kyu

Mladší žiaci

8-9 rokov

Max. STV 7. kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Max. STV 7. kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

Max. STV 7. kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

Max. STV 7. kyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata pokročilí:

 

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

6-7 rokov

STV 6. kyu a vyššie

Dievčatá

6-7 rokov

STV 6. kyu a vyššie

Mladší žiaci

8-9 rokov

STV 6. kyu a vyššie

Mladšie žiačky

8-9 rokov

STV 6. kyu a vyššie

Starší žiaci

10-11 rokov

STV 6. kyu a vyššie

Staršie žiačky

10-11 rokov

STV 6. kyu a vyššie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!! POZOR!!!
Nové váhové kategórie pre ml. žiakov 8-9 ročných (viď. tabuľka)

 

Kumite začiatočníci:

 

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Chlapci

6-7 rokov

60

-22, -26, -30, +30 kg

Bez obmedzenia STV

Dievčatá

6-7 rokov

60

 -20, -24, -28, +28 kg

Bez obmedzenia STV

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

Max. STV 7. kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

Max. STV 7. kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7. kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7. kyu

Kumite pokročilí:

 

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

STV 6. kyu a vyššie

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

STV 6. kyu a vyššie

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

STV 6. kyu a vyššie

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

STV 6. kyu a vyššie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Začiatočníci môžu štartovať aj v kategórii pokročilých, ale platí pravidlo, že pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite, pričom môže štartovať napr. v kategórii kata začiatočníkov  a v kumite v kategórii pokročilých alebo naopak!!!

 

Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí - KARATE AGILITY:

1. Vekové kategórie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rokov.

2. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk. resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/

 

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov- každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK.

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.

 

Propozície