KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

POLISH OPEN - 2022

POLISH OPEN 2022

Bielsko Biala/Poľsko


V dňoch 1. - 2. október 2022 sa bude konať turnaj Polish Open 2022,

ktorý je zaradený v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2023 v Larnace/Cyprus:

 

Predbežný Plán prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2023

 


Bulletin turnaja


Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.


!!! POZOR !!!


!!! Limit na prihlásenie je 2000 !!!

 


Registrácia:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6198#a_eventhead