KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Grand Prix Croatia 2017

Dňa 13.-15.1.2017 sa uskutočnil GRAND PRIX CROATIA - SAMOBOR 2017, ktorý je zároveň nominačným turnajom pre kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Európy 2017, ktoré sa uskutočňia v Bulharsku.

 

Výsledky turnaja:

http://karate.com.hr/Tournament/26-grand-prix-croatia/Results/66?dg=125

 

Výsledky našich reprezentantov:

1. miesto - MERCEDES NEHILOVA - kumite kadetky +54 kg (51 pretekárok)

1. miesto - ADI GYURIK - kumite juniori -76 kg (38 pretekárov)

1. miesto - DOMINIKA VEISOVA - kumite juniorky -48 kg (23 pretekárok)

2. miesto - JULIAN ENRIK SMOLIGA - kata juniori (45 pretekárov)

2. miesto - SLOVAKIA TEAM JUN-F - kata team juniorky (9 teamov)

2. miesto - DAVID MAROŠI - kumite kadeti -63 kg (58 pretekárov)

2. miesto - DAVID PODSKLAN - kumite juniori -68 kg (72 pretekárov)

2. miesto - MATEJ HOMOLA - kumite U21 -67 kg (32 pretekárov)

3. miesto -  DANIEL HAVLÍČEK - kata ml. seniori (28 pretekárov)

3. miesto - ALŽBETA OVEČKOVÁ - kata ml. seniorky (21 pretekárok)

3. miesto - EMA BRÁZDOVÁ - kata juniorky (38 pretekárok)
3. miesto - NIKOLETA MERAŠICKÁ - kata juniorky (38 pretekárok)

3. miesto - NINA HLAVAČKOVÁ - kata kadetky (46 pretekárok)

3. miesto - TOMÁŠ KÓSA - kumite kadeti +70 kg (39 pretekárov)

3. miesto - TEREZKA SPÁLOVÁ - kumite juniorky -48 kg (23 pretekárok)

 


 

Bulletin turnaja

 

GP Croatia - Awards Senior

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 30.12.2016 (PIATOK) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:

 

MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


po tomto termíne môžu byť reprezentanti, ktorí nepotvrdia písomne svoju účasť nahradení ďalšími reprezentantami !!!

 

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.

Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.


KUMITE:

Reprezentanti z AKKB = je potrebné splnomocniť trénera PETRA MACKA.

Reprezentanti zo Zapadoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera TOMÁŠA KLEMANA.

Reprezentanti Stredoslovenského zväzu karate = je potrebné splnomocniť trénera JÁNA NOVOSADA.

Reprezentanti Vukabu = je potrebné splnomocniť trénera JOZEFA SEMANÍKA .

Reprezentanti Tatranskej únie = je potrebné splnomocniť trénera JAROSLAVA JAVORSKÉHO.

 

KATA:

Reprezentanti KATA = je potrebné splnomocniť trénerku DUŠANU ČIERNU.

 

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:

 

Kata kadetky: Hlavačková N. (Kachi NR), Vaňová V. (ŠŠK Prievidza)

Kata kadeti: Pišta J. (Slovšport TT), Droppa N. (ŠŠK BA)

Kata juniorky: Brázdová E. (ŠŠK Prievidza), Pištová S. (Slovšport TT), Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Merašická N. (ŠŠK Prievidza)

Kata juniori: Szolár P. (Budokan ZV), Smoliga J.E. (ŠŠK BA)

Kata U21 ženy: Báčiková Ľ. (ŠŠK Prievidza), Ovečková A. (Hanko Kai Senica)

Kata U21 muži: Havlíček D. (Rapid BA), Hajdu T. (ŠŠK BA)

Kata družstvá: ŠŠK Prievidza (Brázdová E., Merašická N., Jakubechová N.)

Kumite kadetky:

-47 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov), Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom)

-54 kg: Zimnikovalová Z. (Iglow SNV), Palinkášová L. (Farmex NR)

+54 kg: Nehilová M. (CMK BB), Kozárová E. (Farmex NR)

 

Kumite kadeti:

-52 kg: Ćela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom), Tvrdoň A. (ŠŠK BA)

-57 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Demský Ľ. (KKK KE), Šimun M. (ŠŠK BA)

-63 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Pápay M. (Farmex NR), Jurák A. (ŠKM-KK Stará Ľubovňa)

-70 kg: Bagita D. (Taiyó Kolárovo), Schwartz R. (Union KE)

+70 kg: Kósa T. (Dukla BB)

Kumite juniorky:

-48 kg: Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom), Spálová T. (ŠŠK BA)

-53 kg: Bogárová D. (Dukla BB), Miksaiová N. (Tatran Žarnovica)

-59 kg: Hrnková S. (AC UNIZA Žilina), Láliová V. (CMK BB)

+59 kg: Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom), Hamšíková A. (CMK BB), Adamová S. (Katsudo Sabinov)

 

Kumite juniori:

-55 kg: Duška E. (Kachi NR)

-61 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Šutiak P. (Rapid BA), Tapajčík S. (CMK BB)

-68 kg: Podsklan D. (Dukla BB), Výrostko M. (MŠK Žiar n/Hronom)

-76 kg: Gyurik A. (Rapid BA), Fuzer T. (Union KE)

+76 kg: Jóba A. (Taiyó Kolárovo), Baňas M. (Union KE)


Kumite U21 ženy:

-50 kg: Cichrová R. (ŠŠK BA)

-55 kg: Macejková I. (Dukla BB), Kuchárová D. (KKK KE)

-61 kg: Vidová R. (Dukla BB), Kuklová H. (Kachi NR), Ťažká L. (CMK BB)

-68 kg: Pillárová V. (KKK KE)

+68 kg: Sahuľová L. (Miyagi Lučenec), Tulejová M. (KK Sabinov)


Kumite U21 muži:

-60 kg: Imrich D. (Iglow SNV)

-67 kg: Homola M. (Farmex NR), Riedl D. (CMK BB)

-75 kg: Džačovský Ľ. (CMK BB), Hačko M. (Slovšport TT)

-84 kg: Buday D. (Drap Partizánske), Erdész E. (Union KE), Fuzer J. (Union KE), Michalec K. (ZZO Čadca)

+84 kg: Kostolník D. (CMK BB), Bucha A. (KK Zvolen)

 

Organizačné informácie:

 

KUMITE:

Odchod na turnaj je dňa 13.01.2017 (PIATOK)

 

Na základe informácie od organizátora súťaže (súťaž v piatok začína o 1hod. skôr ako je v bulletine) posúvame o 1hod. skôr aj odchod autobusu z Nitry a z Bratislavy.

 

v Nitre o 4.50 hod. - stretnutie reprezentantov (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)
o 5.00 hod. - odchod autobusu z Nitry

v Bratislave o 5.45 hod. - stretnutie reprezentantov (pri Dome Športu, Junácka ul. 6, vedľa Polusu)
o 6.00 hod. - odchod autobusu z Domu Športu

o 6.15 hod. - odchod autobusu z hlavnej železničnej stanice v Bratislave

 

Predpokladaný návrat z turnaja je v sobotu 14.01.2017 v nočných hodinách.

 

KATA:
Odchod na turnaj je dňa 14.01.2017 (SOBOTA)

 

v Nitre o 13.00 hod. - odchod mikrobusu (parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex)

v Bratislave o 14.00 hod. - odchod mikrobusu z Domu Športu v Bratislave (Junácka 6).


Predpokladaný návrat z turnaja je v nedeľu 15.01.2017 v nočných hodinách.

 

Účastnícky poplatok je 50 eur (treba zaplatiť pri nástupe do autobusu), zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu (večera, raňajky) a štartovné.

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja ako aj cestovné poistenie na dni 13.-16.01.2017.
Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz.

info ohladom splnomocnenia bude doplnené