KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League Matosinhos (Oporto) POR

Karate1 Premier League, Matosinhos / Oporto, Portugalsko 2022

22. - 24. 4. 2022

_______________________________________________________________

 

 Výsledky

 Výsledky

 

 Výsledky_SKK

 Výsledky

_______________________________________________________________

 

Výsledky našich reprezentantov

 

5. miesto - KOPúňoVá MIROSLAVA - Female Kumite -68kg

5. miesto - IMRICH DOMINIK - Male Kumite -60kg 

7. miesto - SUCHÁNKOVá INGRIDA - Female Kumite -61kg

_______________________________________________________________

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia

 

- v 1. fáze - registráciu zabezpečuje SZK (pre pretekárov v Top 32 v aktuálnom WKF Rankingu)


- v 2. a 3. fáze - reprezentanti sa registrujú individuálne.

 

2. fáza registrácie (10. - 24.marec 2022) pre pretekárov   33 - 64 v aktuálnom WKF Rankingu

3. fáza registrácie (25. - 07. apríl    2022) pre pretekárov 65 - 100 v aktuálnom WKF Rankingu

 

Aktuálny WKF Ranking k 2.2.2022:

http://vm0443.serverbase.systems/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=32&ranking_category=0&enddate=2022-02-22

 

 

General Rules:


Only athletes in the first 100 positions of the WKF ranking valid on the first day of registration are allowed to participate as long as the number of entries in a category does not exceed the maximum of 32 entries.


In all Karate 1 Premier League events it is mandatory for athletes to wear their Karategi with BLUE and RED embroidery on the shoulders.


All entries will be on a waiting list until the PayPal payment is completed. Unpaid entries will be removed from the waiting list after 60 minutes.

 

 

3. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2022 (ak by došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, môže byť plán prípravy zmenený).

 

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, viď možnosť očkovania v nasledovnom odkaze:

https://www.karate.sk/1624/moznost-ockovania

nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.