KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Grand Prix Croatia 2023 - U14, KADET

GRAND PRIX CROATIA 2023

20. - 22.1.2023, Samobor/Chorvátsko

 

 Výsledky našich reprezentantov

Výsledky našich reprezentantov

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zoznam potvrdených štartov pri nominovaných reprezentantoch za Slovak National Team:

štartujúcich v nedeľu - 22.1.2023

 

kumite kadetky:
- 47 kg:
Mierna A. (KK Mugen), Verebová S. (KKK KE)

- 54 kg: Zeumerová A. (Kachi NR)

- 61 kg: Jeseničová N. (Tornado) 
+61 kg: Chrastinová P. (KK Mugen)


kumite kadeti:
- 52 kg:
Chrenko J. (CMK BB)
- 57 kg: Krivda M. (Iglow)
- 63 kg: Ivančík O. (Slovšport TT)
- 70 kg: Turčaník R. (Torade LM)
+70 kg: Bohunický L. (Rapid BA)


Kata dievčatá 14 r. : Kiššková K. (Shihan PO), Okoličányová R. (ŠŠK BA), Streicherová R. (Kumade TO)

Kata chlapci 12 r. : Bábel B. (ŠŠK BA), Gendeš J. (ŠŠK BA)
Kata chlapci 13 r. : Bábel B. (ŠŠK BA), Beňo V. (Real TN), Gendeš J. (ŠŠK BA), Oravčík J. (ŠŠK BA)
Kata chlapci 14 r. : Beňo V. (Real TN), Eliáš M. (Kachi NR), Gendeš D. (ŠŠK BA), Oravčík J. (ŠŠK BA)

Kumite dievčatá 11-12 r. -44 kg: Ševčíková N. (Tornado)

 

Kumite chlapci 11-12 r. -39kg: Gašpar Ma. (CMK BB) - registrácia za klub


Kumite dievčatá 13-14 r. -44 kg: Ševčíková V. (Tornado) - registrácia za klub
Kumite dievčatá 13-14 r. -49 kg: Badrnová T. (Rapid BA), Kollárová P. (KKK KE) - registrácia za klub, Kretovičová R. (KKK KE) - registrácia za klub

Kumite chlapci 13-14 r. -44 kg: Kováčik Š. (Tornado) - registrácia za klub
Kumite chlapci 13-14 r. -54 kg: Kvasnica M. (Tornado) - registrácia za klub
Kumite chlapci 13-14 r. -59 kg: Naňo T. (Kumade TO)
Kumite chlapci 13-14 r. -64 kg: Jesenič P. (Tornado)
Kumite chlapci 13-14 r. -69 kg: Michálek J. (Spartak MY)

 

 

Zoznam potvrdených štartov pri pretekároch prihlásených a nominovaných klubmi SZK:

štartujúcich v nedeľu - 22.1.2023


kumite kadetky:

-47 kg: Krnáčová N. (KK Detva)
- 54 kg: Majdiaková L. (CMK BB), Rumanovská Z. (CMK BB),
- 61 kg: Boboková Z. (CMK BB)
+61 kg: Kulíková V. (CMK BB)


kumite kadeti:
- 52 kg:
Gašpar Mi. (CMK BB), Plichta B. (KKK KE)

 

Kumite chlapci 11-12 r. +54kg: Lopatka M. (ŠŠK BA)

 

Organizačné informácie:


!!! Je potrebné nahlásiť miesto nástupu do autobusu u jednotlivých reprezentantov (KUMITE - U14, KADET) na mail: office@karate.sk !!!


Odchod autobusu - SOBOTA 21.1.2023

KUMITE U14, KADET

 

v Banskej Bystrici - 7:50 stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Strieborné námestie)

Odchod autobusu: 21.1.2023 (SOBOTA) o 8:00 hod.


v Nitre - 9:20 stretnutie reprezentantov (Parkovisko pri zimnom štadióne)

Odchod autobusu: 21.1.2023 (SOBOTA) o 9:30 hod. (+ kontrola dokumentov)


v Bratislave - 10:20 stretnutie reprezentantov  (Junácka 6, Dom Športu)

Odchod autobusu: 21.1.2023 (SOBOTA) o 10:30 hod. (+ kontrola dokumentov)

 

 Zoznam reprezentantov

 

 

Podmienkou účasti na turnaji je:


1.) uzavretie športovej poistky + cestovného poistenia


- športovej poistky na deň turnaja - 22.1.2023 (nedeľa),

- ako aj cestovné poistenie na dni 21.-23.1.2023 (sobota - pondelok)


2.) účastníci musia mať platný vlastný cestovný doklad - cestovný pas / občiansky preukaz


3.) Príspevok reprezentanta: 50 eur bude treba uhradiť (po potvrdení účasti) do 16.1.2023 na účet SZK:


Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 1721 0005
Var. Symbol: 2101

Poznámka: GP Croatia - meno reprezentanta


4.) splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov


splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG

 

Pretekári KATA:

- splnomocňujú trénera A. Glatzovú

info na trénera


Pretekári KUMITE:

- splnomocňujú trénera J. Kalčoka

info na trénera

 


https://mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi


Maďarsko

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.

Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

 


Slovinsko

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz). v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).


Chorvátsko

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu - okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Účasť nominovaných pretekárov treba PÍSOMNE potvrdiť najneskôr do 8.1.2023 (NEDEĽA) na mail: office@karate.sk !!!


Keďže nominovaní pretekári sú momentálne na waiting liste, môže sa stať, že nie všetci sa dostanú do pavúka, ale aj tak potvrďte účasť/neúčasť nominovaných pretekárov, aby sme vás v prípade uvoľnenia miesta potvrdili, alebo aby sme nebrali miesto iným pretekárom.

 

 

Nominovaní pretekári:

 

Kata dievčatá 12 r. : Klempová La. (Shihan PO), Klempová Li. (Shihan PO)

Kata dievčatá 13 r. : Kiššková K. (Shihan PO), Klempová La. (Shihan PO), Klempová Li. (Shihan PO), Okoličányová R. (ŠŠK BA), Streicherová R. (Kumade TO)

Kata dievčatá 14 r. : Kiššková K. (Shihan PO), Okoličányová R. (ŠŠK BA), Streicherová R. (Kumade TO)

 

Kata chlapci 12 r. : Bábel B. (ŠŠK BA), Gendeš J. (ŠŠK BA), Verčimák M. (Seigokan)

Kata chlapci 13 r. : Bábel B. (ŠŠK BA), Beňo V. (Real TN), Gendeš J. (ŠŠK BA), Oravčík J. (ŠŠK BA), Verčimák M. (Seigokan)

Kata chlapci 14 r. : Beňo V. (Real TN), Eliáš M. (Kachi NR), Gendeš D. (ŠŠK BA), Oravčík J. (ŠŠK BA), Šipkovský J. (MŠK Žiar n/H), Spáčil S. (Triumph Šurany)

 

Kumite dievčatá 11-12 r. -44 kg: Klempová Li. (Shihan PO), Ševčíková N. (Tornado)

Kumite dievčatá 13-14 r. -44 kg: Gašparová J. (KK Mugen), Klempová La. (Shihan PO), Streicherová R. (Kumade TO), Ševčíková V. (Tornado)

Kumite dievčatá 13-14 r. -49 kg: Badrnová T. (Rapid BA), Kollárová P. (KKK KE), Kretovičová R. (KKK KE), Lachkovičová L.P. (Junior Prešov)

Kumite dievčatá 13-14 r. -59 kg: Benešová N. (Budokan Samaria), Gubová K. (KKK KE), Halecká S. (Junior Prešov), Hulinová E. (KK Detva)

 

Kumite chlapci 13-14 r. -44 kg: Doncs E. (ŠŠK BA), Gašpar M. (CMK BB), Jablonský M. (CMK BB), Kováčik Š. (Tornado), Pirčák R. (KKK KE), Rejda J. (ŠŠK BA), Žabka O. (CMK BB)

Kumite chlapci 13-14 r. -49 kg: Dado A. (KK Krupina), Chrenko S. (CMK BB), Koval D. (ŠŠK BA), Lehocký A. (CMK BB)

Kumite chlapci 13-14 r. -54 kg: Foltín M. (Spartak MY), Kvasnica M. (Tornado), Petráš R. (Spartak MY)

Kumite chlapci 13-14 r. -59 kg: Chovanec D. (KK Detva), Naňo T. (Kumade TO)

Kumite chlapci 13-14 r. -64 kg: Jesenič P. (Tornado)

Kumite chlapci 13-14 r. -69 kg: Michálek J. (Spartak MY)