KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

AKKB 2. kolo Bratislavského pohára v karate - Malacky 2019

Asociácia karate klubov Bratislava

AKKB

2. kolo Bratislavského pohára v karate - 2018/2019

„otvorené" Majstrovstvá Bratislavy seniorov

„otvorený" turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov a U21

(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK)

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore:

Výsledky turnaja

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ČASOVÝ ROZPIS 2.3.2019 sobota

 

 

Dátum:                 2. marca 2019 (SOBOTA)

 

!!! Online registrácia bude uzavretá 28.2.2019 (ŠTVRTOK) o 24:00 hod. !!!

 

Miesto konania:  ŠPORTOVÁ HALA MALINA, Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

 

Organizátor:        Slovenský zväz karate

Usporiadateľ:      Asociácia karate klubov Bratislava a TJ Strojár Malacky

Kontakt:               Mgr. Peter Macko, PhD., mob.: 0948 123 103

                            Mgr. Jarmila Koteková., mob.: 0904 622 742

                            e-mail: karatezoku@gmail.com, copy to: macko@karate.sk

 

Štartovné:            10,- € za pretekára pre štart v jednej kategórii

                            12,- € za pretekára pre štart v dvoch a troch kategóriách

                            14,- € za pretekára pre štart vo viac ako troch kategóriách

 

 

 Propozície turnaja